Integritetspolicy

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Wikström AB. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

Wikström installationskonsult AB, org. nr 556176-7822 (nedan benämnd
Wikström AB) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Utlämnande av personuppgifter

De personuppgifter som registreras används enbart till de ändamål för vilket dessa har insamlats.

I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner (tex print och distribution, reklambyråer o dyl). När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi delar även dina personuppgifter med statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.


Rätt att begära information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas av Wikström AB.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Företaget har dock rätt att neka begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.


Besökaridentifiering – cookies

På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.
​​​​​​​

Säkerhet

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket ändamål?

Vi samlar in personuppgifter via vår hemsida i det fall du ansöker om en utannonserad tjänst, och då hanterar vi dina personuppgifter enligt nedan.
Ändamål: Hantera ansökningar till lediga tjänster för rekrytering.
Behandlingar som utförs: Lagring av ansökningshandlingar
Typ av personuppgifter: CV och övriga ansökningshandlingar
Laglig grund: Samtycke
Lagringsperiod: Till dess att rekryteringsprocessen är avslutad. Om processen leder till anställning inom företaget lagras ansökningshandlingarna tills anställningen avslutas.

Vi samlar även in personuppgifter via vår hemsida i samband med anmälan till olika event, tex frukostmöten. Vid sådana tillfällen sparar vi lämnade uppgifter i en anmälningslista tills dess att eventet hållits och raderar därefter listan. 


Ändringar i denna integritetspolicy

Vänligen notera att denna integritetspolicy kan komma att ändras. Om ändringarna är väsentliga kommer vi att kontakta dig som är registrerad hos oss.
Kontakt: 
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Wikström AB kan du vända dig till VD, vxl 031-707 23 00.