Segment

Bostäder


Tillsammans med några av regionens främsta byggaktörer och fastighetsägare utvecklar vi framtidens bostäder. Vi skapar hållbara inomhusmiljöer där människor trivs och mår bra både i nybyggnads- och ombyggnadsprojekt.

Fjärrvärme


Fjärrvärme är en miljövänlig, klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform där man kan ta till vara resurser som annars skulle riskera att gå till spillo. Vi har lång erfarenhet av fjärrvärmeprojektering från produktion till distribution och samarbetar med såväl kommuner som privata aktörer.

Idrott, kultur och publika lokaler


Idrott och kultur är viktiga mötesplatser i människors vardag. Platser där många individer samsas på begränsade ytor kräver flexibelt inomhusklimat och ställer höga tekniska krav. Ibland kan vi skapa synergier, tillexempel när simhallar och ishallar kan kombineras för hållbara och energieffektiva lösningar.

Industri


I Västsverige finns en stor bredd av tillverkande storföretag såsom fordonsindustri, mekanisk industri och läkemedel. Här kombineras de rent produktionstekniska utmaningarna med målet att skapa en god arbetsmiljö. Våra uppdrag inom industrin ger oss möjlighet att skapa innovativa lösningar för att tillgodose de specialkrav produktionen ställer.

Kontor


Dagens aktivitetsbaserade kontor ställer andra krav än de traditionella. Vi hjälper våra kunder med flexibel teknik för att skapa kontorsmiljöer som möter dagens utmaningar. Helhetssyn och genomtänkta lösningar som är behovsanpassade ger även miljömässiga fördelar.

Köpcenter och butiker


Trenden har under senare år varit att fler och fler större köpcenter växt upp utanför stadskärnorna och köpbeteendet hos genomsnittskonsumenten har flyttat ut på nätet, vilket även skapat behov av större lokaler för lagerhållning. I centrumlägen förekommer både nybyggnation och ombyggnation av kontorshus med butiker i bottenplan.

Restauranger och storkök


I restaurangkök frigörs stora mängder värme, ånga, fett och luftföroreningar vilket gör det till en krävande miljö som även riskerar att bli dålig arbetsömiljö. Att effektivt kunna filtrera frånluften och ersätta med ren luft utan att få oönskade bieffekter som drag och buller är centralt vid projekteringen.  

Skolor och förskolor


Moderna utbildningslokaler kräver likt många andra verksamheter flexibilitet och behovsanpassning. Det krävs ständig utveckling och innovation inom de tekniska lösningarna för att skapa förutsättningar för ett aktivt lärande. Kommunala verksamheter försöker ofta ligga i framkant inom hållbarhet och väljer därför att miljöcertifiera nya skolor och förskolor.