Om företaget

Wikström är ett konsultföretag inom VVS, energi och miljö med
​​​​​​​ca 50 medarbetare i Göteborg, Falkenberg och Kinna.
​​​​​​​

Vår vision är att Wikström skall vara det konsultföretag inom VVS, energi och miljö med de mest nöjda och trogna kunderna, kännetecknat av hög kompetens och innovativt tänkande. 
​​​​​​​
Vi utvecklar och genomför tjänster inom VVS-, energi och miljöområdet med utgångspunkt från ett helhetstänkande ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vi skapar långsiktiga samarbeten genom att ge våra kunder rätt kompetens, lyhördhet, stort engagemang och leverans i tid. 

Företaget grundades 1954 i Göteborg av Sune Wikström.

Kärnvärden

​​​​​​​Wikström har fyra kärnvärden som är vägledande i vårt sätt att arbeta och agera, både internt och externt. De är också grunden i vår uppförandekod.

Lyhörda - för varandra och för våra kunder
Affärsmässiga – skapa goda och långsiktiga relationer
Innovativa – kreativa och engagerade
Helhetssyn – skapa hållbara lösningar

Kvalitetspolicy

Vi skall med hög kompetens, stort engagemang och lyhördhet uppfylla våra kunders förväntningar om tekniskt och ekonomiskt goda lösningar.

Vi arbetar för en ständig förbättring av kvaliteten på våra tjänster genom kontinuerligt uppföljningsarbete, interna revisioner och fortbildning av personal.

Våra tjänster skall alltid utföras inom ramen för de lagar och krav som gäller för aktuella projekt.
​​​​​​​
Företaget är certifierat enligt ISO 9001 av RISE Research Institutes of Sweden AB.

Miljöpolicy

Vi skall i vår verksamhet såväl internt som externt alltid arbeta för att minska vår miljöpåverkan.

Vi skall verka för en hållbar utveckling via innovativa lösningar och effektiv resursanvändning.

Våra tjänster skall aktivt bidra till att minska våra kunders energianvändning och miljöbelastning.

Genom kontinuerlig utbildning och bevakning av miljöområdet skall vi verka för att öka kompetensen och engagemanget i miljöfrågor, vilket hjälper oss till affärsmässiga och ansvarsfulla beslut.

​​​​​​​Vi skall följa gällande lagar och föreskrifter och tar hänsyn till detta i vårt samarbete med leverantörer och samarbetspartners.

Företaget är certifierat enligt ISO 14001 av RISE Research Institutes of Sweden AB.

Samhällsengagemang

Varje år väljer vi ut en eller flera organisationer som vi väljer att stödja. Här är senaste årets urval:
(klicka på respektive organisation för att läsa mer)