Annette Jonsson ny avdelningschef på Wikström

Tack vare en rad lyckade rekryteringar har Wikström vuxit de senaste åren.
- Vi har satsat mycket på vårt arbetsgivarerbjudande vilket har fallit väldigt väl ut berättar Jens Karletorp, VD på Wikström. I en tuff marknad där många slåss om talangerna är det viktigt att kunna erbjuda en företagskultur som attraherar.

För att bibehålla balansen i företaget och skapa bra förutsättningar för tillväxt har man nu skapat ytterligare en avdelning för VVS-projektering. Ansvarig för den nya avdelningen är Annette Jonsson.
- Annette har varit länge i företaget och besitter en oerhörd erfarenhet och kompetens som kommer att vara viktig i den nya rollen. Både kunder och medarbetare har ett stort förtroende för Annette och det känns extra roligt att kunna tillsätta en sådan roll internt. Vi ser även fram emot att samarbeta med Annette i ledningsgruppen framöver, avslutar Jens.

Annette tillträdde sin nya tjänst 8/8.
2022-09-02