Byggnadsminnen kräver varsam energieffektivisering

Under de kommande sju åren ska det kommunala fastighetsbolaget Higab minska sin energianvändning med 30 procent. Tillsammans med Wikström har de satt upp en sjuårsplan med åtgärder för hur energieffektiviseringen ska bli verklighet.

De kommunala bolagen i Göteborg har hårda energisparkrav på sig. Fram till 2030 ska Higab genomföra en rad åtgärder som sammanvägt ska skära ner energianvändningen med 30 procent. Wikström har via ramavtal med Göteborgs
stad bistått Higab med inventering, analys och kalkyl som har mynnat ut i en sjuårsplan för arbetet.

Under 2023 har bland annat de unika fastigheterna Kvibergs kaserner genomlysts ur ett energiperspektiv.
– Att gå in och energieffektivisera Kvibergs kaserner utan att förstöra husen är en utmaning – och riktigt roligt! Det krävs många mantimmar och en otroligt hög kunskapsnivå för att göra rätt saker, och det är därför vi valde att jobba med Wikström, säger Robert Schwartze, chef för drift och energi på Higab.

”Ingen vanlig byggnad”

Wikström har inventerat fastigheterna och bland annat sett över aggregat, fläktar och flöden – men även gamla styrsystem, läckande kulvertsystem och fönster. Husen i Kvibergs kaserner är byggda kring förra sekelskiftet och klassade som byggnadsminnen, vilket kräver kreativa lösningar.
– Normalt sett hade man kanske tilläggsisolerat och bytt fönster, men här kan vi inte
göra det. Då får vi fundera över vad vi kan göra i stället. Kanske kan vi göra något på vindarna eller sätta en innerglasruta eller komplettera på andra sätt? Man får tänka högt och lågt, det är ingen vanlig byggnad ur ett energiperspektiv, säger Fredrik Hultman, energiingenjör på Wikström.

Energi på agendan

Den långsiktiga planen som Wikström och Higab har tagit fram utgör grunden för det fortsatta arbetet, utifrån Beloks totalprojektmetodik, där låg- och högavkastande åtgärder vägs samman för att uppnå en förutbestämd avkastning och besparing.

Nästa år genomförs även åtgärder i fastigheter på Norra Hamngatan och Gårdavägen 2, som inventerats på liknande sätt. Samtidigt sker nya projekteringar på fastighetsbeståndet och på sikt hoppas Robert Schwartze att arbetet leder till ökad ordning och struktur på energifrågorna i bolaget.
– Higab är riktigt duktiga på att ta hand om gamla hus. Dock har energi inte alltid
varit högst upp på agendan, men det blir det nu. Om vi kan visa upp goda exempel, som Kvibergs kaserner, där energieffektiviserande åtgärder faktiskt ”får hem pengar”, kan det hjälpa oss att finansiera kommande åtgärder i våra hus och öka driftnettot, säger Robert Schwartze och tillägger:
– Ju fler aktörer i staden som jobbar med detta, desto bättre. Jag som chef vill även
framhäva alla de som utför jobbet. Samarbetet med Wikström har varit jättebra. Det är ett bolag med många specialister, hög kunskapsnivå och stor bredd som behövs i den här typen av komplexa projekt.
2024-02-23

Niklas Johansson (Higab), Robert Schwartze (Higab) och Adam Krantz (Wikström)

Fredrik Hultman (Wikström)