Covid 19 - Vi anpassar oss och arbetar på!

Lyhörda är ett av våra värdeord som kanske är mer aktuellt än någonsin. Under rådande omständigheter följer vi självklart regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och gör de anpassningar som krävs av omsorg om våra medarbetares, kunders och samarbetspartners hälsa.

Vi fortsätter vårt dagliga arbete men väljer att vid behov träffas i mindre grupper eller att hålla möten via länk. Om det krävs har vi den digitala infrastrukturen för att arbeta hemifrån så att vi kan säkra leveranser och få projekten att löpa på.
2020-03-18