Distansutbildning värdefullt i Coronatider

De senaste veckorna har utbildning på distans blivit en viktig faktor för att hålla olika utbildningar igång trots den rådande pandemin. Med dagens digitala lösningar och hjälpmedel finns en god grund för att kunna bedriva undervisningen mer eller mindre som vanligt. Många skolor erbjuder ofta flera kurser och utbildningar på distans i sitt vanliga utbud, vilket gör dem väl förberedda och utrustade för att växla över även annan utbildning till den digitala plattformen.
​​​​​​​
Flera av Wikströms medarbetare anlitas frekvent som föreläsare hos olika yrkeshögskolor och häromdagen kunde ca 20 studerande följa Henrik Quicklunds kurs i Luftbehandlingssystem uppkopplade från sina hem. Yrkesakademin använder sig av en lösning där såväl tavla som föreläsare filmas och så delar man skärm och filer via verktyget Zoom.
2020-03-27