Ekebäckshöjd - en ny stadsdel och granne till Högsbohöjd

Stena Fastigheter förädlar just nu Högsbohöjd, ett område där de sedan tidigare har ett stort fastighetsbestånd. Nu växer området i tre etapper som inleds med ett, i sitt slag, unikt äldreboende samt kommersiella lokaler. När samtliga etapper är klara kommer området även att ha fått en förskola och ca 660 nya lägenheter.


Den första etappen av området Ekebäckshöjd kommer att stå klar 2021 och bestå av ett äldreboende i fem plan med ett hundratal lägenheter och gemensamhetsytor samt ICA Nära och gymet Puls & Träning i markplan.

Premiär för privat äldreboende

Det nya äldreboendet Villa Höjden drivs av Vardaga och är det första, helt privata äldreboendet i området, berättar Anders Boix, projektledare på Stena Fastigheter.
– Det känns väldigt roligt att vara med och bygga Villa Höjden. Vi har tillsammans med Vardaga utvecklat olika anpassningar för att underlätta för de boende genom exempelvis trygghetsskapande teknik och en trygg miljö. Det har varit en kreativ
och lärorik process att tillmötesgå deras önskemål.

En aspekt av Vardagas koncept är att färg, form och funktion är anpassade efter de rön som finns inom demensforskning. Inomhus innebär det exempelvis att gemensamhetsytor, korridorer samt de privata bostäderna har målats med kontrastfärger i olika nyanser. En grön dörr i en ljus korridor, eller en svart strömbrytare på en vit vägg blir lättare att hitta för de boende.

Utsikt till Marstrands fästning

Trivsel ligger förstås lika högt som trygghet på agendan. Samtliga lägenheter och alla gemensamma lokaler har höga fönster med ljusinsläpp och en vacker utsikt mot omgivningarna. På taket ligger två gemensamma takterrasser med en hänförande
utsikt mot bland annat Hisingen, Slottsskogen och Göta Älv.
– Vid klart väder ser vi ända till Marstrands Fästning, visar projektchef Micael Jansson under vår rundvandring. Här uppe kommer alla att kunna vistas och röra på sig utomhus under kontrollerade former och det betyder mycket för både hälsan
och trivseln.
En stor takterrass gör det enkelt och säkert att vistas utomhus och ökar livskvalitén för de boende. Fr.v. Annika Aarthun och Micael Jansson.

Installationsledning från Wikström

Annika Aarthun på Wikström blev inkopplad redan tidigt under projekteringsskedet och har fungerat som installationsledare för Stena Fastigheter. Det är en installationstät byggnad där Annika har varit Stena Fastigheters installationsstöd
i samarbetet med byggentreprenören AF Bygg, övriga konsulter och underentreprenörer.
– Det har varit en väldigt intressant och rolig produktion att jobba med, säger hon. Vi har haft god platsledning och bra, upparbetade rutiner där AF Bygg har dagliga avstämningar med sina UE. Dialogen har varit tydlig och kreativ, vilket också
är viktigt i ett sådant här projekt.

Energieffektiv fastighet

De olika hyresgästerna skiljer sig åt och det gör även deras behov. I markplan ligger en ICA-butik där kyl, frys, värme och ventilation står på kravlistan. ICA´s installationsrum är placerat i källarplan och spillvärmen från kylaggregaten återanvänds till värmesystemet. Äldreboendet har fläktrummet placerat på taket, men på ett sätt som inte inkräktar på takterrassen.
– Därutöver har vi enskilda VVS-schakt för varje lägenhet samt de olika gemensamhetsytorna, förklarar Annika.
– Vi har haft ett lysande samarbete med Annika, säger Anders. Rent generellt har hela projektet flutit på enormt bra. Nu börjar vi så smått se fram emot etapp 2 och 3. Sammantaget kommer det att leda till en helt ny infrastruktur här och lyfta hela
området.

Inflyttning inom kort

Fastigheten har byggts enligt Miljöbyggnad nivå Silver och är redan klassificerad.
– Vi har provtryckt lägenheterna och vi uppfyller de krav på lufttäthet som ställdes under projekteringen, säger Micael Jansson. Inom två år ska byggnaden verifieras och om standarden upprätthålls får vi behålla plaketten på väggen.

Effektiv isolering ger både energibesparing och god ljudisolering, vilket är viktigt för de boende. Fönstren är väl isolerade mot såväl ljud som kyla. Fasaden ger intryck av att vara murad men är prefabricerad betong med ingjutet tegel. Den går i en naturlig gråskala som påminner om granit och passar väl in i omgivningarna.

​​​​​​​Villa Höjden äldreboende står klart i januari 2021och samma vår flyttar även ICA Nära och Puls & Träning in i Ekebäckshöjd.
2021-03-22
Klara dagar syns Marstrands Fästning från Villa Höjdens takterrass. Fr.v. Micael Jansson, Annika Aarthun och Anders Boix.