Engagerad bostadsrättsförening sänkte sina energikostnader

Bostadsrättsföreningen DeGeersgatan med totalt 143 lägenheter, och vars
fem hus byggdes på 1950-talet ville sänka sina energikostnader. Föreningen
kontaktade Wikström för att få ett kostnadsförslag och hjälp med processen.


Brf De Geersgatan är mån om både miljöfrågor och ekonomi, ökad energieffektivitet blev därmed en självklar sak att undersöka, berättar Jozef Eres, ordförande i föreningen.
– Energi och miljö går ju hand i hand, och det är inte svårt att göra en investering om man får pay-back med tiden.

Fredrik Skenhall från Wikström gjorde förstudien. Tillsammans med sin kollega Mats Nyberg gick han sedan vidare med att undersöka status på de kulvertar som förser lägenheterna med värme och vatten från fjärrvärmecentralen. Man valde också att
göra en översyn av frånluftsfläktarna på vinden och av den befintliga värmekällan.
Förslaget blev: byte av fläktar och kulvertar, nyinstallation av bergvärme samt ny styr- och övervakning för hela fastigheten.

Med en så omfattande investering krävdes en extra stämma där Fredrik fick beskriva händelseförloppet och fördelarna med det nya systemet, vilket ledde till klartecken från föreningen.

Färre borrhål men bättre effekt

Bostäderna ligger på ett berg vilket blev en utmaning när hålen skulle borras. Det fanns heller inte så stora grönytor att arbeta på mellan husen.
– Vi projekterade för ett ganska stort antal hål och samlingsbrunnar, men insåg
snart att vi ville minimera grävning och sprängning på grund av underlaget,
berättar Mats Nyberg. Brunnsborraren föreslog en lösning på hur hålen kunde borras tätare och i en solfjäderformation för att lösa ekvationen.


Stöd genom hela kedjan

Resultatet blev femton hål, 300 m djupa och fyllda med bentonit för att öka kontakten mellan berg och kollektorslangarna, som sedan leds via samlingsbrunnarna in i teknikrummet.

Fredrik Skenhall tog tillsammans med Mats Nyberg fram en rambeskrivning, som underlag för upphandlingen. Fredrik fungerade också som föreningens projektledare under hela byggprocessen.
– Min roll var att ha koll på hela skeendet. Arbetet och utförandet ska granskas och planeras; vad är tillägg till offerten och vad borde ingå? När ska nästa steg påbörjas? Den här föreningen var väldigt engagerad och delaktig i processen. De visste vad de ville, vi bollade idéer och det blev många intressanta diskussioner,
säger Fredrik.
– Det har varit skönt att få stödet från Fredrik och Mats, säger Jozef. Som lekman i en relativt stor förening behöver man professionell hjälp under ett så pass stort projekt. Det är många detaljer som ska tas med i beräkningen.
​​​​​​​

Nu märks besparingarna

Projektet var besiktigat och slutfört under 2019 och nu finns statistik för ett helår och två vintrar. Föreningen kan redan se att energiförbrukningen har minskat och vi ligger till och med strax under kalkylen, berättar Mats Nyberg. Inför tredje vintern ser
föreningen fram emot nya siffror, men det råder inga tvivel om att installationen och investeringen redan gjort stor nytta för brf De Geersgatan.

Vart och ett av de fem husen i föreningen styrs numera för sig och trådlösa givare i varje lägenhet visar om något behöver åtgärdas.
– Ett larmsystem aktiveras vid problem och givarna gör felsökningen enkel, dessutom får vi en tydlig energiuppföljning. Så tekniken är enbart positiv också för förvaltaren, bekräftar Philip Bengtsson från Bredablickgruppen, som har i uppdrag av föreningen att sköta fastighetsdriften.
2021-06-18
Nyinstallationen av bergvärme har redan resulterat i besparingar och tekniken gör övervakningen enklare. En god investering, tycker Brf De Geersgatan.