Fortfarande ett Great Place to Work!

I vanlig ordning genomförde Wikström medarbetarundersökningen Trust Index under september månad. Det är världens mest använda medarbetarenkät där man genom att ta ställning till 60 påståenden mäter de fem dimensionerna trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap. De 60 påståendena slås sedan samman till ett värde som kallas Trust Index som mäter den grad av tillit som de anställda upplever.

Företag som lyckas nå ett Trust Index över 70 blir certifierade som Great Place to Work och Wikströms resultat på 87 är därmed godkänt med marginal. Vi är därför stolta över att kunna meddela att Wikström även fortsättningsvis är ett Great Place to Work!

2022-10-04