Fortsatt högt Trust Index trots pandemi

Nu har vi fått resultatet från årets medarbetarundersökning Trust Index. Efter många och långa månader av pandemi med hemarbete och digitala evenemang fanns helt klart en oro för hur det påverkat våra medarbetare och Wikströms företagskultur. Det har varit en utmaning för oss alla, så när årets undersökning visade att vi bibehållit vårt höga Trust Index på 92% var det en oerhörd lättnad. Vi kan därmed stolt berätta att Wikström även i år blivit certifierade som ett Great Place to Work.


Minskad social samvaro märks

Vissa förändringar har det varit inom de olika frågeställningarna och kanske inte helt oväntat har vi backat lite inom dimensionen kamratskap. Det är ingen stor förändring, men förra årets 100% på påståendet ”Medarbetarna bryr sig om varandra” var vi verkligen stolta över. Det är klart att det är svårare att märka av sina härliga och omtänksamma kollegor när all social samvaro är inställd eller digital och man bara ses via skärmen. Vi hoppas och tror att när vi nu får arbeta på kontoren och fortsätta träffas kommer den siffran snart att vara tillbaka på full pott.

Tillgängligare ledare
En väldigt positiv överraskning är att våra ledare upplevts som mer tillgängliga och lätta att prata med och vi får den högsta noteringen på den frågan sedan vi började mäta 2018. Att leda digitalt är en utmaning och kanske är det så att det därför naturligt blir tätare avstämningar. Det är också väldigt positivt att vi samtidigt får svaret att 98% upplever att våra ledare har stor tillit till att medarbetarna gör ett bra jobb utan att vara kontrollerande. Ett gott betyg som visar att våra ledare både funnits som stöd och kunnat förmedla att vi litar på att man tar lika stort ansvar för projekten oavsett var man sitter och arbetar.
  

Stolta över hur vi bidrar i samhället

Årets favorit är nog ändå att 100% svarat positivt på att de är stolta över hur Wikström bidrar i samhället. Helt fantastiskt och ännu ett kvitto på vilka engagerade medarbetare vi har! Vi har alltid fokuserat på helheten för att se till att alla system fungerar optimalt och energieffektivt, men de senaste årens ökade fokus på miljö och hållbarhetsfrågor har helt klart gjort oss ännu mer medvetna om vilket viktigt jobb vi gör. 

Summeringen av årets enkät är lika trevlig som tidigare år och precis som tidigare kommer vi inte att vila i vårt fina resultat utan fortsätta sträva efter att förvalta det och förhoppningsvis även höja det.

Sveriges Bästa Medarbetare

Det kan inte sägas för ofta, Wikström vore ingenting utan alla dessa kompetenta och fina människor som vi har hos oss. Att vi placerade oss som sjua på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser i våras var verkligen en fjäder i hatten, men skulle det finnas en lista över Sveriges Bästa Medarbetare är vi ganska säkra på att vi hade hamnat ännu högre. Tack till allihop!
2021-10-22

Nina Lundberg
Ekonomichef och 
intern GPTW-general


Jens Karletorp
​​​​​​​VD