Från bakgata till trendigt restaurangstråk

Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar en rad kommersiella fastigheter i Göteborgs närområden och innerstad, ett av projekten innebar en stor satsning på att rusta upp och förändra Teatergatan.

Teatergatan som ligger parallellt med Avenyn hade blivit något av en bortglömd gata. Trots sitt centrala läge upplevdes den av många som lite mörk och rentav ogästvänlig. Wallenstam såg all anledning att ändra på det och startade redan 2012 ett övergripande projekt för att lyfta Teatergatan tillbaka in i det rampljus den förtjänar.

Ville skapa ny destination

Det senaste projektet inleddes 2020 och berör de båda fastigheterna Örbyhus och Borgeby som sträcker sig över två kvarter. Ombyggnationen sågs av många som en djärv satsning mitt under en pågående pandemi, men resultatet blev precis så bra som Wallenstam förutsåg.
– Vi ville återigen sätta Teatergatan på kartan för göteborgarna, säger Johan Wuollet, projektledare på Wallenstam. Vår ambition var att skapa en ny trendig destination och ett inspirerande restaurangstråk.
– Det har lyckats bra, tycker Marie Taberman, som också är projektledare på Wallenstam. Teatergatan har blivit exakt så som vi önskade; en mycket attraktiv adress med koncept som gynnar varandra istället för att konkurrera. Men det har varit ett utmanande projekt.

Nära samarbete

Wikström AB har varit huskonsulter hos Wallenstam i många år, och Annette Jonsson har arbetat med fastigheterna kring Avenyområdet sedan 2012.
– Teatergatan har ändrat karaktär de senaste åren. Ursprungligen var fastigheterna planerade för butiker men när det skulle utvecklas till ett restaurangstråk fick vi tänka i helt nya banor, inte minst när det gällde ventilationen.

Det innebar en stor fördel att Annette kände husen sedan tidigare och visste var luftbehandlingsaggregaten var placerade samt hur de bäst kunde nyttjas. Wikström skapade tre fläktrum för nya luftbehandlingsaggregat att försörja de nya lokalerna
med, samt lyckades omfördela luftflöden så att också ett befintligt luftbehandlings-aggregat kunde användas.
– Vi är riktigt nöjda, säger Annette. Det kändes utmanande att få plats för både befintliga och nya installationer i projekteringsfasen, men vi hade ett nära samarbete med både konstruktörer, akustiker, brand- och elkonsulter. Vi hittade bra lägen och lyckades tråckla oss fram med kanalerna.
– Det var verkligen en klurig men också rolig utmaning som de löste bra, säger Marie. Annette och de andra på Wikström ställer alltid upp. Jag har nog aldrig hört dem säga ”nej” eller ”det går inte”. Men samtliga involverade i det här samverkansprojektet har gjort ett fantastiskt jobb. Utan deras kreativitet, flexibilitet
och påhittighet hade vi kanske inte hittat rätt. Samarbetet mellan oss, konsulterna och entreprenörerna är en mycket viktig nyckel.

Komplicerade anpassningar

Örbyhus och Borgeby vetter med ena sidan åt Avenyn och den andra mot Teatergatan med bjälklag som skiljer sig åt i nivå beroende på gata. För att några av restaurangerna skulle ligga i nivå och få den yta som krävdes valde Wallenstam att ta hål i bärande konstruktioner samt sänka delar av bjälklagen i Örbyhus. I den del av Borgeby där karaokebaren Melody Club ligger, behövde man istället skapa två våningsplan i det som tidigare var biografen Aveny.
– Det var utan tvekan komplicerat att få plats med installationerna till alla de mindre rummen i Melody Club, säger Johan. Dessutom behövde vi få plats för ett akustiktak för att inte störa bostäderna ovanför.

Fantastiskt utbud på ”nya” Teatergatan

Numera är Teatergatan ett av Göteborgs populäraste stråk och tillsammans med sina hyresgäster har Wallenstam vid ett par tillfällen bjudit in till gatufest, ett koncept som de gärna utvecklar till ett återkommande event.
– Det blev nästan bättre än vi trodde, säger Johan. Vi förvandlade en bortglömd bakgata till en trendig innegata med ett fantastiskt utbud, det är ju otroligt roligt!
2023-05-08
– Vår ambition var att skapa en ny trendig destination och ett inspirerande
restaurangstråk, säger Johan Wuollet, projektledare på Wallenstam.
Teatergatan förvandlades under två år från att ha varit en bortglömd bakgata till att bli Göteborgs trendigaste restaurangstråk.
– Teatergatan har blivit exakt så som vi önskade, säger Marie Taberman, projektledare på Wallenstam.
Wikström har har varit huskonsulter hos Wallenstam i många år, projektet underlättades av att Annette Jonsson kände till husen sedan tidigare.