GDPR - jag ger mitt samtycke

Tack så mycket för att du ger oss ditt samtycke och förtroende att hantera dina personuppgifter.


Wikström AB hanterar personuppgifter av icke känslig natur, men i och med GDPR behöver vi ändå inhämta samtycke från dig för att kunna spara dina uppgifter i vårt system.

De uppgifter vi sparar är: För- och efternamn, vilket företag du arbetar på, ev. befattning, företagets postadress, samt din e-postadress.

Wikström sparar dessa uppgifter så länge de är aktuella för den löpande relationen, och till marknadsförings- och informationsändamål, eller tills du önskar dra tillbaka ditt samtycke och få dem raderade ur vårt system. 

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns om dig i vårt register. Kontakta oss på 031-707 23 00 eller via info@wikstromab.se. Wikström AB är skyldiga att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.