Gekås fortsätter expandera - Wikström är med på vägen

Varuhuset Gekås Ullared växer och i samband med detta utvecklas även deras Stugby & camping. Med målet att förbättra upplevelsen för sina besökare ännu mer och erbjuda en vistelse där både shopping och boende blir ett härligt minne, byggs nu en ny restaurang samt 12 nya badtunnor med tillhörande omklädningsrum och relaxavdelning på området.
Gekås har öppet alla dagar året om utom fem och Gekåsbyn har en stabil och jämn beläggning över hela året. Magnus Larsson, en av Gekås projektledare, berättar att Gekås Ullared är så mycket mer än bara shopping, det är en destination.
– Människor kommer hit året runt och vi vill naturligtvis att deras besök ska utmärkas av bästa tänkbara service. Att kunna relaxa med ett varmt bad, eller äta god mat i anknytning till sitt boende är en naturlig del i det.
− Den nya restaurangen kommer att ha hundra sittplatser och även erbjuda frukost och take-away till gästerna, säger Sven-Erik Larsson som även han varit projektledare under utbyggnaden av Gekåsbyn. Bekvämlighet är ju något vi alla uppskattar på vår lediga tid, det vill vi bli ännu bättre på gentemot våra gäster.

Mer bad med grön el
Gekås löser sin energiförsörjning genom vindkraft, varav 50 % av den förbrukningen ägs av Gekås själva. För badtunnorna har man utvecklat en speciallösning för att på ett energisnålt och miljövänligt sätt hålla rätt vattentemperatur. Med hjälp av bergvärme arbetar man upp badtunnevattnet till 30 grader i ackumulatortankar. Vattnet slussas sedan därifrån via rör till de tolv nya tunnorna där vedeldning står för den sista uppvärmningen och inte minst för mysfaktorn.
− Utan bergvärmelösningen hade vi inte kunnat förvärma badvattnet, så det har varit en väldigt effektiv lösning som tillåter att vi fortsätter på vårt miljövänliga energispår, förklarar Sven-Erik.
De gamla badtunnorna har visat sig mycket populära och förhoppningen är att man genom detta effektiva uppvärmningssystem ska kunna erbjuda, inte bara fler tunnor, utan även fler sittningar.

Restaurang som krävt eftertanke
Restauranglokalen byggs med flexibilitet i åtanke och Wikströms har därför utfört energiberäkningar och projekterat ventilationsanläggningen som ska tillgodose flera olika behov.
Den nya restaurangen har varit en utmaning för Wikströms Per-Anders Gustafsson. Vindsutrymmet där man ville förlägga ventilationsaggregatet hade en takhöjd på 2,5 meter vilket krävde att varje centimeter utnyttjades. 
−Önskemålet var att ha aggregatet inomhus, men hur vi än vände och vred var det alltid något som inte stämde, minns Per-Anders.
Slutligen bestämdes det att två aggregat behövde byggas för att få den effekt som krävdes inom det utrymme som fanns. Serviceavdelningen hade betänkligheter kring utrymmet och därför lades även ett par pelare om för att specialanpassa utrymmet ytterligare.

Tydlig och lyhörd process
− Hela projektet har präglats av den fantastiska dialogen oss emellan, berättar Sven-Erik. Vi har haft flera möten där Per-Anders 3D-projektering har kommit väl till hands och där alla instanser på Gekås har kunnat vara med. Istället för att ta omvägar längs vägen har vi kunnat fatta gemensamma beslut kring samma bord vilket har gjort att processen blivit väldigt smidig.
Tack vare en löpande dialog med de lokala bygg och underentreprenörerna behövde man inte heller fatta för tidiga beslut i detaljprojekteringen, något som visade sig vara mycket bra då takhöjden gjorde att flera lösningar behövde testas och ändras innan några beslut fattades.
− Det har varit ett projekt där öppen dialog och samarbete har varit ledorden, ett väldigt roligt sätt att jobba på där alla har fått säga sitt, säger Magnus Larsson
2020-03-06