God jul och gott nytt år!

Alla vi på Wikström vill tacka för i år och önska dig en riktigt god jul och ett gott 2023! Årets julgåva har vi valt att skänka till Musikhjälpen och årets tema "För en tryggare barndom på flykt från krig"


ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN TRYGG BARNDOM, men just nu är 42 miljoner barn på flykt undan krig och konflikter. Många har förlorat sina föräldrar, utsatts för våld och saknar självklara saker som ett tryggt hem och möjlighet att gå i skolan.
Ett liv på flykt berövar barn deras barndom. Många har aldrig upplevt något annat än livet i ett flyktingläger. Det skapar fysiska och psykiska men som hindrar barn att uppnå sin fulla potential.

VÅRT BIDRAG TILL MUSIKHJÄLPEN 2022 kommer gå till att öka tryggheten och förbättra tillvaron för barn och unga under 18 år som lever i pågående flyktsituationer runtom i världen. Det kan handla om att ge fler möjlighet att gå i skolan, till exempel genom tillfälliga skolor. Bidrag kan också gå till att skapa barnvänliga platser i flyktingläger där barn kan få psykosocialt stöd eller bara leka en stund. Eller till att hjälpa barn att hitta sina anhöriga.
2022-12-06