Igloon står för kylan när GU bygger ut

Under hösten 2017 inleddes planeringsarbetet för att skapa plats åt Göteborgs Universitets nya byggnad för naturvetenskapliga fakulteten. Vintern 2019 påbörjades sprängningsarbetet för den 30.000 m2 stora fastigheten och byggnationen sker i ett redan tättbebyggt område.
I samband med att sprängningarna skulle inledas behövde en gammal absorptionskylanläggning rivas för att ge plats till nybyggnationen. Behovet av kyla är dock fortfarande detsamma för omgivande fakulteter. Akademiska Hus tog därför kontakt med Mats Nyberg på Wikström för att göra en utredning om hur den framtida kylproduktionen kunde se ut och vilken lösning som var effektivast. En del i arbetet var också att ta fram en tillfällig lösning för att klara försörjningen av kyla fram till dess en ny anläggning kommit på plats.

Verksamheten kräver kyla

Den lokal som revs tillhörde Göteborg Energi som också stod för leveransen av en stor del av den kyla som behövs på Medicinareberget sommartid. I området finns bland annat GU:s Zoologiska fakultet, Rättsmedicinska laboratoriet med flera.
– Här ligger en rad känsliga verksamheter och behovet av kyla ligger på ca 3 MW, berättar Anders Plantén, teknisk förvaltare på Akademiska Hus. På grund av de verksamheter som pågår här var det svårt att hitta en befintlig lokal för en ny kylanläggning och det var inte heller lämpligt att bygga något provisoriskt i någon av fastigheterna.

Akademiska Hus har sedan tidigare en relativt stor egen produktion av kyla. Sommartid behövs dock en större kapacitet och man behöver också ha reservmöjligheter. De nya lokalerna som står klara för inflyttning 2023 ger också ett ökat behov, och den utredning som gjordes visade att en anslutning till Göteborg Energis fjärrkyla var det bästa alternativet för den kompletterande kyla som behövs. För att inrymma de nya installationerna för fjärrkylan behövde en ny central byggas.


Estetisk byggnad

Det fanns många förslag på var den nya centralen för fjärrkyla skulle ligga. På grund av trycknivån kunde den inte placeras alltför högt upp på berget utan hamnade i ett område där många passerar. Istället för att bygga ett ordinärt, fyrkantigt hus fattade Akademiska Hus beslutet att bygga en igloo. Av trä.
– Att bygga en igloo för en kylanläggning är ju ganska vitsigt säger Anders Plantén, men det var främst av estetiska skäl. När vi nu ändå skulle bygga något nytt ville vi skapa en trevlig plats med en speciell byggnad där människor kunde vistas och trivas. Fasaden är tillverkad av träspån och behandlad med en tjärblandning, det blev både en vacker byggnad och det doftar dessutom väldigt gott när man är här.
Runtomkring igloon finns sittplatser och planteringar och det har redan blivit en välbesökt plats.

Driftsäker lösning

Igloon är sammankopplad med det befintliga kylsystemet inom Medicinareberget, där en stor del av värmen från kylproduktionen återvinns och utnyttjas för att minska behovet av värme vintertid.
– Installationen i sig är en enkel lösning som är driftsäker och kräver minimalt med underhåll, vilket vi är väldigt nöjda med, säger Anders Plantén.
Mats Nyberg som har projekterat byggnationen samt rördragningen fram till inkopplingen mot fjärrkylanätet, håller med. 
– Göteborg Energi har byggt sitt fjärrkylanät fram till igloon och installerat primärsidan med bland annat växlarna i centralen, sedan har Akademiska Hus anslutit och kopplat in sitt köldbärarsystem.
2020-04-03
Anders Plantén
Mats Nyberg