Kallebäcks Terrasser växer fram

Kallebäck genomgår sedan ett par år en total förvandling. Kallebäcks Terrasser produceras av Wallenstam som ett av projekten i BoStad 2021, Göteborg Stads stora satsning, och de båda parterna har skapat detaljplanen tillsammans. Området kommer att utvecklas etappvis och vara fullt utbyggt 2027 med 1800 lägenheter byggda av Wallenstam.


Där Arlas fabriker en gång låg växer nu Kallebäcks Terrasser fram. En bit upp på
berget byggs tre punkthus med sammanlagt 270 hyresrätter. Husen består av vardera 14, 16 och 18 våningar och bjuder sina hyresgäster på en fantastisk utsikt.

Höga hus – hög säkerhet

För bostadshus med 16 våningar eller mer ställs det högre krav, inte minst så att släckningsarbetet är tryggat i händelse av brand. För att säkerställa det har varje huskropp en trycksatt stigarledning som förser Räddningstjänsten med släckvatten.
Det kräver rätt vattentryck, något som generellt är en utmaning i höga hus. I det här fallet har Wikström projekterat rörinstallationerna för de tre punkthusen medan Kungälvs Rör står för rörentreprenaden.
– Vi har jobbat med Wikström sedan länge, så vi har full tillit till att vi får ett bra system samt att de vet vilka material vi föredrar att arbeta med, säger Johan Rydebo projektledare på Kungälvs Rör.

Stort engagemang

Utmaningen har exempelvis bestått av att arbeta med såpass långa stammar med rätt tryckklassning på tappvattnet. Det har Wikström löst bland annat genom att dela upp tappvattnet i två klasser med högt tryck nedtill och lägre upptill i husen.
Värmen i sin tur matas i vissa fastigheter från två håll, där halva huset får sin värme uppifrån.
– Wallenstam är en engagerad beställare som inte tummar på kvaliteten, så det har inte varit de enklaste lösningarna, men desto mer inspirerande tycker Hannes Andersson och Jean Danielsson på Wikström. Att vi samarbetar med kvalificerade
och skickliga entreprenörer i projektet är såklart också alltid ett plus.

För Wallenstam är byggnation av den här typen av flerfamiljshus relativt ny, och att bygga så pass höga hus som här ställer extra stora krav på alla som är involverade. Då känns det bra att ha välkända samarbetspartners, tycker Ulf Wiliö.
– Vi är mycket nöjda och trygga med både Wikström och Kungälvs Rör. Vi känner varandra väl och alla vet vad de ska göra i ett sådant här projekt. Det leder till färre frågeställningar och därmed färre felaktigheter vilket borgar för att vi får en bra anläggning där driften fungerar över tid. Precis det vi eftersträvar.

Ett stort stadsutvecklingsprojekt

Det är också Wallenstam som bygger större delen av infrastrukturen, de överlåter en del av vägnätet åt Göteborgs stad men behåller också en del under egen förvaltning. Projektet kräver stor samordning mellan stadens ledningsägare som
utför arbete i området, något som fungerar bra, tycker Ulf Wiliö, projektledare på Wallenstam. 
2021-05-18
Fr.v. Ulf Wiliö, Johan Rydebo, Jean Danielsson och Hannes Andersson på balkongen vid Mejeristen, Kallebäck.