Klimatanpassad fastighet när Klövern moderniserar

Fastighetsägaren Klövern har utfört en totalrenovering på en av sina äldre fastigheter i östra Göteborg. Med kreativa lösningar har man skapat moderna och attraktiva kontorsytor.


Energiprojektet

Fastigheten som byggdes på 1980-talet införskaffades 2017 och fungerade då som fabriks- och lagerlokal. Målet har varit att göra om den till en attraktiv kontorsmiljö för företag. Samtidigt som Klövern hade höga krav på energi- och kostnadseffektivitet ville de skapa bästa möjliga inomhusklimat för hyresgästerna. Ett inte helt enkelt projekt i ett 80-talshus, konstaterar Joel Skagerstam och Mattias Jansson från Klövern som har varit driftansvariga för projektet.

Lars Askulv på Wikström, som varit med sedan projektstarten, tog fram en strategi för att tillgodose de nya kraven.
– Han gjorde ett gediget förarbete och en mycket effektiv förprojektering, säger Joel. Vi har investerat i nya teknikinstallationer genom hela fastigheten för att möta våra hyresgästers behov och samtidigt framtidssäkra fastigheten.

Varierande lokalytor med bra inneklimat

Då fastigheten består av blandade kontorsytor med varierande behov togs beslut om att installera separata kyl- och värmepumpar som tillsammans med två nya ackumulatortankar ger möjlighet att producera kyla och värme samtidigt. Systemet
integrerades sedan mot befintlig fjärrvärmecentral för spetsvärme.
– Med detta system skapas möjlighet att snabbt skifta mellan värme och kyla. Allt för att uppnå så bra inneklimat som möjligt, vilket behövs då fastigheten består av varierande lokalytor, förklarar Lars.

Vidare beslutade de att använda VAV-styrning, något som både Klövern och Wikström har god erfarenhet av.

Kreativ placering

Alla gamla fastigheter kommer med sina utmaningar.Nya och tuffare energikrav kräver större maskiner som ska in på små ytor och intransport kan ofta bli en utmaning. För att få in den nya tekniken behövde man ta upp ett hål i väggen på
fläktrummet uppe på vinden.
– Det är en fråga om problemlösning där vi alltid får ta hänsyn till varje specifik plats. Det är utmanande men samtidigt kul, säger Joel. Bland annat lyckades vi få ned två aggregat till ett, vilket sparade utrymme och gav oss färre servicepunkter.

​​​​​​​Varje byggnad är unik och i detta fall uppdagades att taket där kyl- och värmepumparna skulle placeras inte hade tillräcklig bärkraft.
– Vi fick tänka om och vara kreativa, säger Mattias.
Lösningen blev att montera en fristående plattform på utsidan av trapphusväggen som vetter ut mot taket och placera kyl-/värmepumparna där.

Ett gott samarbete

Lars har varit behjälplig med lokalanpassningar, projektering och alla de detaljer som dykt upp längs vägen och varit ett viktigt stöd, tycker Joel och Mattias.
–Det har varit ett stort omtag på fastigheten och allt har fungerat riktigt bra, både dialogen och samarbetet mellan de olika entreprenörerna. Vi tre har lärt känna varandra väl under projektets gång och hoppas att vi kommer att samarbeta igen, avslutar de.
2021-06-04
Samtliga involverade har haft en bra dialog och gott samarbete under totalrenoveringen. Fr.v. Mattias Jansson, Joel Skagerstam och Lars Askulv.