Kombinerad konstgräsplan och isstadion - vilken succé!

​​​​​​​Under 2017 fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås i uppdrag att skapa en vision för Hässleholmen; ett av två områden i kommunen med utanförskapsproblematik. Fritidsförvaltningen gjorde enkätundersökningar och intervjuer med över tusen personer, framför allt barn, för att kartlägga behov och önskemål. Första beslutet inom ramen för en flerårig vision och plan blev att bygga en ny aktivitetsyta samt en isbana. Den senare skulle anpassas för allmänhetens åkning men också uppfylla internationella krav för en bandybana.
I januari 2018 fick Mats Nyberg på Wikström frågan om att bistå kommunala förvaltningen Servicekontoret i Borås som expert på kylteknik men också med att ta fram ett förfrågningsunderlag för rör och kyla. En bit in i projektet utvecklades hans roll till att också omfatta beställarstöd för kyla och VVS i maskinhallen.


Mer spel och lek på samma yta

Sedan tidigare fanns en grundskola och en fotbollsförening på området. Föreningen föreslog att isbanan med en kombinerad konstgräsplan kunde byggas på deras naturgräsplan, vilket Borås Stad beslutade. Aktivitetsytan byggdes intill medan naturgräsplanen flyttades. Hela projektet präglades av en mycket tajt tidsplan. Upphandlingen för banbygget och kylanläggningen skedde i juni 2018, Ice Sport fick totalentreprenaden och påbörjade byggnationen i augusti.

En bit in i projektet fick Ola Svensson, projektledare för Borås stad, besked om att Borås Stad tillsammans med den nystartade bandyföreningen planerade att hålla invigningen av isbanan i samband med bandy-VM. Borås blev värd för den inledande matchen mellan Finland och Kazakstan vilket innebar att allt måste vara klart till 26 januari 2019.

Fantastiskt samarbete förenade

En redan pressad tidplan skruvades nu upp ett par varv till. Alla entreprenörer och anställda från Borås Stad fick bokstavligen klättra omkring på varandra, men samtliga gjorde det med ett leende på läpparna, berättar Ola Svensson.
– Beskedet om matchen blev nästan som en extra krydda och alla lade in nästa växel. Det suddade ut gränserna mellan olika entreprenörer och förvaltning. Inte minst Mats var en stor del av att skapa den goda andan på bygget. Vi arbetade verkligen sida vid sida och tillsammans lyckades vi lösa en till synes omöjlig uppgift på alldeles för kort tid.
– Att bygga en isbana ovanpå en konstgräsplan låter kanske inte optimalt med tanke på att rören isoleras från isen av konstgräset, men förutom att det påverkade hur isbanan utformades blev resultatet mycket bra, konstaterar Mats Nyberg.

Kylanläggningen består av två skruvkompressorer som arbetar med ammoniak som köldmedium, samt plattväxlare både på förångar- och kondensorsidan. Köldbäraren är en ammoniak/vattenblandning. Tillsammans ger detta en bra energieffektivitet och minimal miljöpåverkan. Borås stad byggde maskinrummet för kylanläggningen med Wikström som beställarstöd under byggentreprenaden.


Ett lyft för alla i Borås

Isen spolades under 22-23 januari, och fyra dagar senare stod Boda Isstadion klar för invigning. Dagen inleddes med en bandymatch mellan två mixlag av pojkar och flickor. På kvällen vann Finland en förkrossande seger mot Kazakstan med hela 9-0.
– Stämningen var på topp och Finlands bandylag gav högsta betyg för iskvalitén och för arrangemanget! Det var ju jätteroligt att höra, säger Ola Svensson, och nu i efterhand kan vi konstatera att hela området har fått ett enormt lyft.
​​​​​​​
Hässleholmen som tidigare beskrevs som ett otryggt område har nu både isbana och konstgräsplaner där det utöver fotboll numera även spelas rugby, cricket, och bandy. Många nya besökare och organisationer har hittat dit och det lyckade exemplet har lett till att Borås stad planerar för ännu en ishall.
2020-01-24