Kreativiteten sätts på prov när gammalt kvarter moderniseras

Att modernisera en flera hundra år gammal K-märkt fastighet ställer höga krav på alla involverade. I det här projektet har de vackra fasaderna som vetter ut mot Vallgatan respektive Kungsgatan samt takkuporna monterats ner bit för bit och numrerats för att kunna återställas till sitt original. På så sätt bibehålls den historiska anknytningen i området samtidigt som inomhusytorna blir funktionella och anpassade till dagens krav.

Fastigheten som tidigare hade fyra våningar får nu både ett nybyggt källarplan, en påbyggnad med två våningsplan samt ett takplan.

K-märkt yttre – nybyggd insida

Wikström anlitades till projektet under vintern 2020 och den nya stoppstandarden sattes i juni 2021. Markus Sievänen på Wikström ansvarar för ritning och konstruktion av fastighetens kyla- och VVS-installationer som konsult till LG Contracting AB och Gunnar Karlsen AB.
– Jag har lagt mycket fokus på att optimera schakten för att bevara så mycket yta som möjligt i lokalerna; men med en K-märkt fasad, bevarade takbjälkar och takkupor och dess konstruktioner finns också en estetisk parameter att ta hänsyn till.

Den äldre fasaden döljer en toppmodern nybyggnation med stora öppna ytor och modern inomhusklimatstyrning. Installationerna ska anpassas till arkitektur och färgval för att smälta in i miljön och döljas på bästa sätt. Det blir en extra utmaning
i de områden där äldre detaljer finns bevarade, berättar Markus.
– Det handlar om detaljer som inte är så uppenbara när man gör det rätt, men som är väldigt viktiga för slutresultaten. Att till exempel placera radiatorer i samverkan med de äldre fönstren och att alla takinstallationer på alla våningsplan samspelar med såväl konstruktion som alla nya teknikdelar som krävs för ett optimalt klimat.
Det ställer kreativiteten på prov att få plats för de installationer som krävs för att försörja de olika verksamheterna med rätt luftmängd, värme och kyla samtidigt som vi måste optimera lokalytan och takhöjderna.

Lärorik samverkan

Den ombyggda fastigheten kommer att omfatta sammanlagt ca 8000 m2 fördelat på ca 2040 m2 butiksyta och ca 2610 m2 kontorsyta med tillhörande biytor, teknikrum och förråd. Kontoren kommer att placeras i de påbyggda våningsplanen
som får en väl studerad fasad för att passa in i kvarteret och uppfylla gällande bygglov. H&M kommer att ha en butik på entréplan och en våning upp
via rulltrappor.
– Det här är en samverkansentreprenad som gör att samtliga entreprenörer har ett nära samarbete, vilket är både roligt och kreativt. I de fall vi stöter på problem löser vi dem konstruktivt tillsammans. Jag har även en ständig dialog för att uppfylla de
standardnivåer som krävs för H&M:s verksamhet gällande flöden, temperaturer och funktioner med hänsyn till de lagkrav som nu ställs.

I H&M:s lokaler kommer samtliga takinstallationer att målas och lackas så att de smälter in och döljs i mesta möjliga mån. Det påverkar vissa installationers
materialegenskaper vilket kräver samarbete med entreprenörer och brandkonsult för att uppfylla säkerhetskraven vid utrymning och för en räddningstjänstinsats.

Inga räta vinklar

Grävarbetet för källarplanet inleddes under sommaren 2021 för att bygga ny källare med bland annat installationsutrymmen för fjärrvärme- och
fjärrkylacentral med tillhörande utrustning. Även här gjorde sig åldern påmind med gamla stenmurskonstruktioner och föråldrade ritningar på VA-ledningar i marken.

De omkringliggande fastigheterna byggdes också i slutet av 1800-talet och här finns inte många räta vinklar. För en utomstående betraktare måste det ha utgjort en diger uppgift för NCC och arkitektfirman Semrén & Månsson att passa in en nybyggnation i en denna miljö.

2022-02-22
Med samverkansentreprenad blir samarbetet extra roligt och kreativt. Att många ger input skapar bra lösningar på kniviga problem, menar Markus Sievänen på Wikström.