Kvarteret Johanna - Varsam totalförvandling

Sedan Hufvudstaden förvärvade den sista pusselbiten i det stora historiska
kvarteret mellan Fredsgatan och Hotellplatsen har planeringsarbetet pågått
för att ta ett helhetsgrepp och lyfta kvarteret. Nu finns en detaljplan på
plats för att modernisera det välkända området och ge det ett helt nytt uttryck.


Kvarteret har fått namnet Johanna genom historiska kopplingar och sin anknytning
till Brunnsparken och statyn med samma namn.

Kvarteret Johanna befinner sig ännu i projekteringsfasen. Det är viktigt att gå varsamt fram i arbetet med att omvandla ett kvarter vars olika byggnader har ett åldersspann på över ett hundra år. Byggnaderna kommer därför att utformas så
att en god helhetsverkan erhålls inom området och med stor hänsyn till kvarterets kulturhistoriska kvaliteter.
– Göteborgarna kommer dock att känna igen sig även efter det att kvarteret är färdigutvecklat, försäkrar Johan Landgren, projektledare på Hufvudstaden.

Projektet innebär att den gamla hörnfastigheten Fredsgatan/Drottninggatan rivs för att ersättas med en ny och den tomma ytan mittemot Palacehuset, ”Johannatomten”, får en ny byggnad. De kvarvarande tre husen blir om- och tillbyggda, men genom att terrassera påbyggnaderna sker ingen drastisk förändring av utseendet nerifrån gatan.

Internationell miljöklassificering

Det här är ett av Hufvudstadens största projekt med otroligt många detaljer som ska samspela.
– Vi har arbetat i två parallella team med systemhandlingsprojekteringen i snart ett år för att hinna utreda och hitta de bästa tekniska lösningarna för kvarteret, berättar Patrik Vukoja Andersson.
– Jag uppskattar att ha ett nära samarbete med både arkitekten och Wikström och få stöttning i min roll som projektledare kring alla frågor som behöver utredas, bekräftar Johan Landgren.

Projektets samtliga kontorsytor ska uppfylla den internationella certifieringen BREEAM-SE, nivå Very Good alternativt Excellent. Redan nu är certifieringsprogrammet klart och skräddarsytt för att kvarteret ska nå så högt som möjligt. Befintliga ytor från olika sekel och med helt olika tekniska förutsättningar skall här samordnas med nybyggda, oderna ytor. Magnus Nordh på Wikström har
samarbetat med Hufvudstaden i många år, men det här utmärker sig på alla sätt, tycker han.
– Det är otroligt spännande att arbeta med ett så stort projekt! Att installera helt nya VVS-lösningar i fem olika fastigheter där gammalt och nytt ska samsas kräver mycket problemlösning och sätter kreativiteten på prov. Men det är otroligt roligt!

Öppna upp och integrera hela kvarteret

Utseendemässigt vill Hufvudstaden behålla känslan av flera hus, men på insidan ska hela kvarteret öppnas upp och integreras på olika sätt, förklarar Johan.
– Vi arbetar med fem helt olika förutsättningar som ska kännas som en enhet när vi är klara. Till exempel ska det vara möjligt att hyra ett helt våningsplan som löper runt hela kvarteret. Dessutom vill vi skapa en dynamik och ett levande kvarter med många olika verksamheter och hyresgäster; flexibla kontorsytor, eventuell co-workingyta, restauranger och butiker.

Långsiktiga och flexibla lösningar

För att lösa alla de komplicerade installationer som kvarteret kräver och samtidigt kunna nyttja takvåningarna har Hufvudstaden och Wikström valt att utnyttja källarplanen. Där placeras bland annat fyra platsbyggda luftbehandlingsaggregat samt undercentral för värme och kyla. Det är fullt fokus på energi, miljö och klimat, men det här ska samtidigt inte bli något experimenthus, förtydligar Johan.
– Metodvalen bygger på långsiktighet och kvalitet med lösningar som håller under lång tid framöver för att uppfylla förändrade krav i framtiden. Samtidigt måste klimatsystemen anpassas för olika verksamheter.

Logistisk utmaning

Med tanke på kvarterets placering kommer projektet också att bjuda på enorma logistikmässiga utmaningar. När hela ombyggnationen står klar kommer kvarteret totalt att inrymma ca 44 000 m2 BTA, varav ca 15 000 m2 helt nya kommersiella
ytor och Kvarteret Johanna att vara ljusare och livligare.
– Genom att modernisera och öppna upp ett kvarter som känts delvis slutet med en bra mix av olika aktiviteter och verksamheter kommer vi att skapa liv och rörelse dygnets alla timmar. Det kommer att påverka hela området positivt, avslutar
Johan Landgren
 
Text: Katarina Hultin
Foto: Almeräng Fotografi
2021-01-08
Fr.v. Johan Landgren, Magnus Nordh och Patrik Vukoja Andersson