Loft 46 - ett extraordinärt projekt

Ovanpå ett befintligt kontorshus i Borås har Wästbygg på uppdrag
av Järngrinden byggt tre nya våningar med 31 bostadsrätter av hög
kvalitet. De exklusiva lägenheterna har ritats av QPG Arkitekter i
Göteborg och byggnationen ställde alla involverade inför tekniska
utmaningar under projekteringen.


Fastigheten Saturnus ligger centralt i Borås, bara ett stenkast från Södra Torget och med Viskan strax intill. Samtliga nybyggda lägenheter har balkong eller terrass, somliga av dem både och, med fantastisk utsikt. Såhär i efterhand kan Viktor
Wikander och Kari Oinas från Högbergs Rör samt Svante Nilsson och Alkiviadis Kourtesis från Wikström le lite åt alla problem de löst under byggets gång, men det var intensivt medan det pågick.

Kreativ förening

Svante ansvarade för systemhandlingarna och rambeskrivningen i inledningsfasen. Därefter bistod han som konsult åt Högbergs Rör under projektering och detaljprojektering tillsammans med Alkiviadis som också har ansvarat för ritningarna och samordning av samtliga installationer i 3D-miljö under projekteringsfasen.
– Jobbet var ofta utmanande, men spännande och intressant säger Alkiviadis. Jag var mycket på plats och löste detaljer längs vägen. Att bygga på en befintlig fastighet var svårt, det var mycket att ta hänsyn till vilket ställde höga krav på samordning. Jag satt mycket med mina 3D-modeller.

Utrymmena var små och maxhöjden begränsad. Påbyggnaden krävde förstärkningar och en blandning av olika byggmetoder vilket medförde en komplex konstruktion. Något som också påverkade installationerna i hög grad.

Ritning i realtid

Viktor Wikander, lagbas på Högbergs Rör, beskriver också arbetet som utmanande, direkt svårt stundtals men otroligt lärorikt.
– Vi pratade nog minst tre gånger om dagen, skrattar Viktor. Alkiviadis uppdaterade hela tiden och visste exakt vad jag menade när jag frågade om en möjlig anslutning. Han hade stenkoll på sina ritningar. Jag hade paddan med mig och ibland ändrade vi i realtid, han var som min högra hand och ett viktigt stöd.
– Tack vare Svante hade vi en god bild av de gamla installationerna och det hjälpte till. Vi kunde bland annat koppla till och hantera spillvattnet via den befintliga byggnaden från 1970-talet, men det var ett detektivarbete, bekräftar Alkiviadis. Han får medhåll av Kari Oinas, projektledare på Högbergs Rör.
– Vi kunde konstatera att vi hade att göra med mängder av byggmetoder: daladekk, limträbalk, betongelement och stålbalkar om vartannat.

Det innebar att inte en enda lösning gick att kopiera utan att gruppen fick  konstruera unika rörinstallationer överallt.
Påbyggnaden på kvarteret Saturnus resulterade i unika lägenheter med generösa uteplatser och balkonger med utsikt över centrala Borås.

Unika slutresultat

Fem av lägenheterna var dessutom VIP-klassade vilket innebar att de boende hade full frihet att välja alltifrån radiatorer till blandare. Ofta var de exklusiva och importerade med annorlunda monteringsmetoder som behövde anpassas för svenska standarder, och många av installationerna skulle vara helt osynliga.
– Det blev många ändringar längs vägen, säger Kari, och Alkiviadis var både lyhörd och skicklig på att lösa alla krockarna. Han var snabb på återkoppling och vårt samarbete fungerade väldigt bra.

Resultatet blev extraordinärt på många sätt, samtliga lägenheter blev exklusiva och unika. Vägen dit var också extraordinär, konstaterar alla fyra. Loft 46 är ett projekt de kommer att minnas.
2021-04-06
Alkiviadis Kourtesis och Viktor Wikander framför Loft 46, Borås.