Lyckad idrottssatsning i Mölnlycke Fabriker

I Mölnlycke Fabriker pågår en ny- om- och tillbyggnad av den genuina bruksmiljön till ett levande och attraktivt område där sport och aktiviteter utgör en viktig del. Utöver att förvalta det kulturarv som platsen bär med sig vill man skapa en helhet där aktiva föreningar kan bidra med liv och rörelse. En av de större satsningarna inom det området har varit att bygga en gymnastik- och trampolinhall som färdigställdes till sommaren 2021.


Takhöjden en utmaning för bra klimat

Den nya hallen är hela 1800 m2 stor och har byggts i två separata delar för två av kommunens mycket aktiva klubbar; Sjövalla FK trampolin, känd som SACRO, och Pixbo Gymnastikförening.
– Här har blivit dels en gymnastikhall samt en trampolinhall åt SACRO, vilket i sig är en speciell byggnation, berättar Anders Johansson, projektledare på Härryda kommun.
– Trampolinerna har sänkts ner 2,5 meter i golvet så att gymnasterna kan springa och hoppa på en plan yta. Takhöjden är 10 meter och alltså högre än i vanliga idrottshallar, medlemmarna hoppar ju ibland 8-9 meter upp i luften
Den typen av gymnastik ställer höga krav på lokalen på flera vis. Bland annat är det viktigt att placera installationerna i taket så att gymnasterna inte kommer i närheten, förklarar Hannes Andersson, uppdragsledare på Wikström.
– Takhöjden är rent generellt en utmaning för att skapa bra klimat i hallar av den här typen, berättar Hannes. Vi trycker ner värmen med hjälp av tilluften och arbetar sedan med radiatorer för att få ett bra klimat nära golvet. Radiatorerna har vi valt att placera en bit upp på väggarna och de har även målats med samma färger för att smälta in. Det är väldigt roligt att se allting färdigt på plats, volymen blir så mycket tydligare än när man sitter med enbart ritningarna.

Wikström har varit involverade i olika projekt i Mölnlycke fabriker sedan starten och har i det här fallet projekterat rörinstallationer och luftbehandlingsinstallationer
i de tre nya byggnaderna. Rasmus Nilsson, projektör från Wikström, berättar:
– Det är en speciell plats med unika krav och det har varit en utmaning att samordna nya med befintliga installationer. Det har varit ett bra samarbete med lyckad dialog hela vägen och med ett mycket fint resultat.

Unika lokaler

Anders Johansson ser satsningen som en fantastisk möjlighet för idrottsfantaster i hela kommunen med omnejd.
– Vi är glada att kunna erbjuda så unika lokaler i bekväm anslutning till Mölnlycke.
Wallenstam Arena som ligger vägg i vägg kommer att fungera som innebandylaget Pixbos hemmaarena, men har byggts med flexibilitet i åtanke för att kunna hålla olika typer av event.
– Det har varit ett väldigt roligt projekt med många utmaningar men som utmärkts av ett bra samarbete mellan alla parter. Det är roligt att kommunen satsar, säger Magnus Bellvik, projektledare på Wallenstam.
Anders Johansson instämmer.
– Vi har fått väldigt positiv respons på både kansliet och träningslokalerna från klubbarna som tränar här. Dessutom kan klubbar från andra kommuner också komma hit och träna. De här lokalerna är än så länge unika i sitt slag i Sverige och
något som vi redan ser gör ett positivt avtryck för idrottsutövare både här och i kringliggande kommuner.

Färg form och förnybar energi

Nybyggnationen av bostäder i området tillsammans med de nya idrottshallarna skapar ett stort behov av parkeringsplatser. Det har man löst genom
att bygga ett parkeringshus som är 17553 m2 stort och sträcker sig över fem våningar. Därifrån går en korridor som sträcker sig förbi gymnastikhallarna,
innebandyhallen och in till Wallenstam Arena.
– Målet har varit att binda ihop allting till en helhet och göra det enkelt att röra sig från parkeringen till träningslokaler och arenan, säger Magnus Bellvik.

Utmärkande för parkeringshuset är de färgglada solcellspaneler som täcker fasaden. Det är totalt 1 500 halvtransparenta solcellsmoduler som kommer
att producera energi för garagets belysning, laddstolpar, samt även generera förnybar energi ut på elnätet. Något som ligger helt i linje med Wallenstams hållbarhetsarbete.
– Vi provade någonting nytt här och det blev riktigt bra avslutar Magnus Bellvik.
2021-12-08
Fastigheten består både av nya byggnader med högt i tak och äldre dito med gamla tegelväggar. Det blev en utmaning för Hannes Andersson t.v. och Rasmus Nilsson, Wikström.
Fasaden på garaget täcks av 1500 färgglada solcellspaneler. En lyckad ide, konstaterar Anders Johansson, Härryda kommun t.v. och Magnus Bellvik, Wallenstam t.h.
För att undvika risk för skador har samtliga armaturer placerats i en vid ram i taket och radiatorerna ett par meter upp på väggen. Radiatorerna målades för att smälta in i väggen och behålla rymd i lokalen.