Majorna växer när Wallenstam utvecklar Godhems backe

Det byggs nytt nedanför Godhemsberget i Majorna. Där man förr kunde se ett nedgånget gammalt slakthus finns idag en byggarbetsplats med skelettet av nya huskroppar. Här kommer snart 138 nya hyresrätter att växa fram.

Framtid med rötter i det förflutna

Projektet är en del av Bostad2021, en satsning på fler hyresrätter fram till 2021 inom Göteborgs stad. De nya fastigheterna kommer att innehålla mindre lägenheter och det är efter flerårig planering som Wallenstam nu satt spaden i marken.
– Vi kommer att ha ettor, 1.5:or samt tvåor i de nya husen, berättar Anna Landgren,
projektutvecklare på Wallenstam. Dessutom har vi takterrasser på ett av husen.

Två av husen får loftgångsbalkonger medan ett av husen får balkonger in mot gården. Idén med en takterrass är en fortsättning på den klassiska Majornagården men anpassat till ett trängre område.
– Vi hade ett begränsat område att utnyttja eftersom vi bygger mellan två befintliga fastigheter. Vi hade plats för en gemensam gård utanför två av de tre huskropparna. Därför valde vi att bygga två takterrasser också, förklarar Peter Wiliö, projektledare på Wallenstam.

Den typiska Majorna-atmosfären med gemensamma ytor att samlas kring lever alltså kvar. Husens höjd kommer att variera mellan fem till sju våningar och målas i gröna nyanser som knyter an till flera andra hus i området.

Extra miljöansträngning

Wallenstam jobbar mot högt satta miljömål och tillgodoser energibehovet med sin egen Wallenstam-modell byggd på en kombination av värmepumpar och fjärrvärme. Luft-vattenvärmepumparna överför värme till det vattenburna
värmesystemet och producerar tappvarmvatten för husen. Fjärrvärme och värmeväxlare hjälper i sin tur till att understödja värmepumparna.Detta har visat sig miljövänligt och effektivt.
− Wikström har stor erfarenhet av att arbeta mot miljökrav och mål, berättar Peter Wiliö. Vi har arbetat nära varandra under hela processen, bland annat med målet att bygga i linje med miljöbyggnad silver.

Med miljöbyggnad silver tar Wallenstam tydlig ställning för att optimera sina ansträngningar för en bättre miljö och hållbarare byggprocess.

Effektiva lösningar

Att bygga i en så pass trång miljö som den i Godhems backe medför sina utmaningar, inte bara logistiskt under byggnationen utan också med tanke på resultatet. Dagsljusinsläppet ska tillgodoses och tekniklösningarna ska få plats.
Lösningen blev att förlägga värmeundercentral och fläktrum i källaren på hus 1 och sedan förbinda övriga byggnader via kulvertar. För att göra byggprocessen smidigare på den begränsade ytan har man valt prefabricerade väggar
med färdigmonterade glasrutor för att snabbare få huskropparna monterade och täta inför annalkande höst och vinter.

Med hela vägen

Från första programhandling och vidare till bygghandling och produktion har Wikströmfunnits till hands.
− Det känns tryggt att ha en långsiktig partner som känner oss. Det underlättar väldigt mycket, bland annat då de känner vår Wallenstam-modell för energiförsörjningen så väl. Ett långsiktigt samarbete och specialkompetens
på områden som exempelvis miljö gör att vi kan känna oss säkra i att det blir rätt från början, samtidigt som arbetet blir smidigt och målbilden tydlig för båda parter, berättar Anna Landgren.

Det första huset planeras stå klart för inflyttning vintern 2020 medan resterande huskroppar är inflyttningsklara något år senare.
2020-05-18
Anna Landgren, Peter Wiliö och Hannes Andersson