Medelhavsklimat året om - ett utmanande projekt

Under försommaren 2020 påbörjades pålningen av fastighetstomten
mittemot Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke. Här kommer Bo Aktivt, i samarbete med Byggnads AB Tornstaden, att bygga det första huset enligt sitt eget koncept BonTop. Ett hus med 87 bostadsrättslägenheter av högsta kvalitet fördelat på fyra våningar med ett atrium som innergård vilket ger de
boende medelhavsklimat året runt.


BonTop är ett unikt koncept för boende i storstadsmiljö, och en vidareutveckling av vår affärsidé om ett aktivt liv för seniorer, förklarar Ulf Spennare, VD på Bo Aktivt.
– Vi såg att det fanns ett behov, det är många seniorer som vill bo centralt i en stad.

Vi utvecklade ett koncept utifrån en kvartersstruktur som kan placeras direkt i en stadsmiljö. När vi presenterade idén för Mölnlycke Kommun såg de hur detta passade perfekt för en pågående detaljplan i Mölnlycke centrum.

Inglasad vinterträdgård

Lägenheterna kommer att ligga en våning upp. I markplan kommer Lidl att driva butik, där finns även ett p-hus för Lidls kunder. De boende har däremot sin parkering samt förråd i källarplan.

Bostäderna ligger placerade runt den ca 1 100 m2 stora vinterträdgården i mitten av byggnaden med loftgångar till respektive lägenhet som kommer skapa en unik och härlig miljö för de boende. Här kommer fullvuxna träd, buskar och blommor att ge färg och grönska året runt. I anslutning till trädgården ligger den gemensamma festlokalen samt wellness-avdelning med gym, ångbastu och en uppvärmd pool.
– Det ska kännas som att bo vid Medelhavet, trots att man är i Mölnlycke, berättar Ulf Spennare. Jag brukar säga till intresserade att det är både klimatsmart och ekonomiskt, med medelhavet utanför sin egen ytterdörr slipper man resa utomlands.


Skapa rätt klimat

Affärsidén hos Bo Aktivt omfattar även ett klimatsmart byggnadskoncept som säkerställer en energieffektiv drift och förvaltning på lång sikt.

Markus Sievänen på Wikström AB upprättar handlingar för ventilation- och styrinstallationer för totalentreprenaden åt Gunnar Karlsen Sverige AB. Dessutom upprättar han handlingar i utförandeentreprenaden åt Lidl Sverige KB som bildar den andra delen i 3D-fastighetsbildningen.
– Det är ett roligt projekt, berättar han, men utmanande att förse det stora atriet med ventilation och värme, samt lösa evakuering av brandröken med stora brandgasfläktar och dess ersättningsluft på minst 40 m3/s.

Dessutom ska klimatet i vinterträdgård säkerställas och styras till rätt temperatur, fuktighet och CO2-halt. Påverkan från yttre faktorer, lägenheter, wellness måste också beaktas.


Energiåtervinning och smarta synergier

Ventilationslösningen för vinterträdgården blev ett FTX-aggregat med värmepump som förser den med luft via stora kanaler som integreras och döljs bakom naturliga träribbväggar. CO2-, temperatur och fuktgivare placeras på olika nivåer över fyra våningsplan för att styra ventilationen.
– Brandsäkerhet och evakuering av rökgaser är en viktig fråga eftersom alla ytterdörrar vetter inåt, berättar Markus. Vi skapar ett undertryck genom att använda fyra brandgasfläktar på yttertaket i händelse av en brand. Ersättningsluft kommer in lågt genom pool och gymutrymme samt från det öppna p-huset på entréplan där intagen i vinterträdgården integreras och döljs i växligheten. Under branddriften
samkörs tilltänkt aggregat och Lidl:s butiksaggregat med brandgasfläktar för att säkerställa att få in ren luft.

Varje lägenhet har ett eget separat FTX-aggregat, liksom i festlokalen och wellnesdelen där det även kommer att bli behovsstyrd ventilation för att optimera energiåtgången. Poolutrymmet kommer ha ett eget FTX-aggregat med värmepump för att ta till vara energin i den fuktiga och varma poolmiljön.


Kreativa lösningar

Ulf Spennare har deltagit på majoriteten av mötena och är väldigt nöjd med de innovativa åtgärderna.
– Markus är positiv, engagerad och kreativ. Han har kommit med många bra lösningar. Han har bred kompetens och har även gett viktig input till såväl rörinstallationen som poolinstallationen.

Under Q1 2021 påbörjas själva byggnationen och under Q3 2022 räknar Bo Aktivt med att bostadsrättsinnehavarna kan flytta in i BonTops första koncepthus.
2021-04-15
» Det ska kännas som att bo vid Medelhavet, trots att man är i Mölnlycke.«
Ulf Spennare