Miljöbyggnad ger beställaren extra koll

Nu växer den nya stadsdelen Gökegård fram i Öjersjö, Partille. Här bygger
bland annat Partillebo bostäder och Wikström har stöttat entreprenören RA-Bygg i arbetet med miljöklassning av fastigheterna.

Partillebo bygger hyresrätter i två etapper i Gökegård och nu står den första delen klar. Det är totalt tre flerbostadshus varav två binds samman av en vårdcentral i bottenplan. Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad 3.1 silver och entreprenören
RA-Bygg har haft stöd av Wikström, som även arbetade med Partillebo i systemhandlingsskedet.
– Tillsammans med entreprenören har vi genomfört ett projekt som ställt extra höga krav på att byggnaderna är bra för både människan och miljön. Genom Miljöbyggnad får beställaren även extra koll på att det verkligen finns rätt förutsättningar för ett gott inomhusklimat och att hållbara produkter används, säger Anders Ögärd, energiingenjör på Wikström och miljöbyggnadssamordnare i projektet.

Nödvändigt med konsultstöd

Dagsljus, termiskt inomhusklimat, ventilation, radon och andel förnybar energi är exempel på aspekter som granskas. I november lämnades underlaget över till Swedish Green Building Council (SGBC) för en preliminär certifiering.
– Jag ser det som en absolut nödvändighet att anlita en miljöbyggnadssamordnare,
som kan fokusera på byggnation. Det är ett omfattande arbete i ett förhållandevis
nytt område. Byggbranschen har en del att komma i kapp med och det krävs fördjupning på detaljnivå. Anders har väglett oss i att förstå vilken indata vi behöver ta fram, säger Ivan Masih, entreprenadingenjör på RA-bygg.

Fler samarbeten

Om ungefär två år ska byggnaderna verifieras genom statistik och uppmätta
värden – och Wikström har fortsatt högt förtroende.
– Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete och vill även ha hjälp av Anders med att ta fram en modell för respektive område. Det känns tryggt att han är den som ska verifiera, eftersom han har hjälptoss hela vägen i den här processen, säger  Ivan Masih
2024-01-23
Ivan Masih, entreprenadingenjör på RA-Bygg.
Anders Ögärd, energiingenjör på Wikström.