Moderna lägenheter för äldre när Hunnebohemmet växer

Hunnebohemmet i Sotenäs kommun ska genomgå en om- och tillbyggnad som uppdaterar de uttjänta lokalerna och ger fler platser åt äldre. En satsning som även tillgodoser framtidens behov, med två nya enheter.

Behovet av att renovera äldreboendet Hunnebohemmet i Hunnebostrand är stort och arbetet med att planera för en ny om- och tillbyggnad har tagit tid. Planeringen
påbörjades för flera år sedan, men projektet sinkades av pandemin som samtidigt
placerade frågor om hygien och utökat smittskydd högre upp på agendan.

Att projektet nu går in i nästa fas är glädjande för kollegorna i projekteringsgruppen på Sotenäs kommun.
– Det känns jättebra. Vi har haft ett fint samarbete med våra projektörer och har nu ett bra underlag att gå vidare med, berättar Petra Hurri.

Wikström kom in som ett av konsultföretagen i projekteringen för ungefär ett år sedan och har sedan dess arbetat fram lösningar för bland annat värme, kyla,
ventilation och styr- och övervakning.
– Det har inneburit mycket samordning med de andra konsulterna, men
samarbetet har flutit på bra. Mycket tack vare våra engagerade och kunniga beställare. Allt har fått ta den tid som behövs. Det är en väl genomarbetad
systemhandling som vi nu har lämnat ifrån oss, säger Jean Danielsson hos Wikström.

Längtar efter första spadtaget


Ombyggnationen är en nödvändighet bland annat eftersom hälften av platserna
i dag inte har egna badrum, men när om och tillbyggnationen står helt färdig,
omkring 2027/2028, kan Hunnebohemmet erbjuda 60 fullt utrustade lägenheter
med egen dusch, toalett och pentry.
– Jag tror att det blir en bättre slutprodukt eftersom vi har landat i en lösning som har fått växa fram under många år. Samarbetet med våra konsulter och Wikström har fungerat väl, så det känns tryggt, säger Sandra Andersson på Sotenäs kommun.

Projektet påbörjades av kollegor på kommunen, men Sandra och Petra har båda jobbat med Hunnebohemmet sedan 2017/2018.
– Vi har behållit motivationen längs vägen eftersom vi ser hur bra det här kommer
att bli för personalen och för våra äldre. Det blir en bra slutprodukt. Men nu längtar vi verkligen efter det första spadtaget, konstaterar Petra Hurri.
2024-04-25
Den inbjudande byggnadslayouten skapar platser för både svalkande skugga och gassande sol.
Bild: What! Arkitektur