Mölnlycke fabriker växer – fler möjligheter för idrottsfantaster

Mölnlycke fabriker är ett område i ständig utveckling. Under de senaste åren har Wallenstam påbörjat förädling av området, 600 nya bostäder samt restauranger och företagsverksamheter planeras för dessa historiska och vackra miljöer. Under hösten 2020 samarbetar Härryda kommun med Wallenstam och byggfirman Bergman och Höök för att bygga både idrottshall, parkeringshus och innebandyhall i området.

 

Unik miljö

Det är unika omgivningar som möter besökare i Mölnlycke fabriker. Rödteglet som daterar tillbaka till 1800-talet tillsammans med den gamla kanalen som förut drev textilindustrins kuggar, skapar en speciell miljö där dåtid möter nutid.
     ‒ När vi grävde ut grunden för idrottshallen fann vi rester av gamla byggnader. Detta är en plats med mycket historia, berättar Magnus Bellvik, Wallenstams projektledare på plats.
     Att man befinner sig i en känslig miljö ger sig inte bara till känna i kulturen, utan även i naturen.
     ‒ Det rinner flera vattendrag under byggarbetsplatsen som går vidare ut i Rådasjön. Eftersom vi har att göra med ett känsligt ekosystem har vi varit mycket noggranna med olje-, slam- och tungmetallsavskiljare.
 

Flera byggnader, en helhet

Här byggs nu nya hallar för gymnastik och innebandy med tillhörande parkeringshus.
     ‒ Målet har varit att binda ihop allting till en helhet och göra det enkelt att röra sig från parkeringen till träningslokaler och arenan, säger Magnus Bellvik.
     Parkeringshuset är 17553m2 stort och sträcker sig över fem våningar. Därifrån går en gångväg som sträcker sig genom idrottshallen, innebandyhallen och in till Wallenstam Arena som ligger alldeles bredvid.
 

Högt i tak kräver smarta lösningar

Den nya idrottshallen blir hela 1800m2 stor och byggs i två separata delar för två av kommunens mycket aktiva klubbar; Sjövalla FK Trampolin och Pixbo Gymnastikförening.
     ‒ Här blir det dels en gymnastikhall samt en helt ny trampolinhall åt Sjövalla FK Trampolin, vilket i sig är en speciell byggnation, berättar Anders Eriksson, projektledare på Härryda kommun. Av säkerhetsskäl sänker vi ner trampolinerna 2,5 meter i golvet samt ökar takhöjden, medlemmarna hoppar ju ibland 8-9 meter upp i luften!
     Den typen av akrobatik ställer höga krav på lokalen på fler sätt. Bland annat är det viktigt att hålla installationer och armaturer borta från taket samt att placera ljuset på ett sätt så att det inte bländar, förklarar Hannes Andersson, uppdragsledare på Wikström.
     – Takhöjden är rent generellt en utmaning för att skapa bra klimat i hallar av den här typen, säger Hannes. Vi trycker ner värmen med hjälp av tilluften och arbetar sedan med radiatorer för att få ett bra klimat nära golvet.
    Wikström har varit involverat i olika projekt i Mölnlycke fabriker sedan starten och har i det här fallet projekterat rörinstallationer och luftbehandlingsinstallationer i de tre nya byggnaderna.

Välbehövd satsning

Föreningarna ser verkligen fram emot de färdiga lokalerna, säger Anders Eriksson, som ser satsningen som en fantastisk möjlighet för idrottsfantaster i hela kommunen med omnejd.
     – Istället för att utövare behöver åka utanför Mölnlycke för att ha tillgång till rätt sorts lokaler kommer de att finnas här. Vi tror och hoppas såklart att det också ska locka fler till att börja idrotta.
     Innebandyhallen vägg i vägg kommer att fungera som Pixbos träningsarena, men byggs med flexibilitet i åtanke för att kunna hålla olika typer av event:
    – Det blir en multifunktionell hall som på olika sätt förhöjer området, säger Magnus Bellvik.
    2021 väntas de nya byggnaderna stå klara för att ta emot utövare och åskådare.
 
Text: Katarina Hultin
Illustrationer: Liljewall Arkitekter
Foto: Almeräng Fotografi

2020-11-24
Garaget, som också är den centrala p-platsen för områdets hyresgäster, får 1500 solcellsmoduler på fasaden för att producera energi för garagets belysning, laddstolpar för elbilar samt förnybar energi för elnätet.
Fr v: Magnus Bellvik, Hannes Andersson och Anders Johansson