Mycket teknik på liten yta krävde smarta lösningar

En pressad byggstart och en hyresgäst med mycket specifika behov blev en spännande utmaning för Wikström och fastighetsägaren Klövern, en del av Corem Property Group.

En ovanlig hyresgäst

I en av Klöverns fastigheter har nu veterinärkliniken Evidensia hyrt in sig. Det är en internationell aktör med särskilda behov.
– Vi tycker det är roligt att vi har sådan mångfald bland våra hyresgäster och en veterinärklinik är för oss något nytt som ställde helt andra krav på lokalerna, berättar Kim Sjögren, teknisk specialist på Klövern.

Hög luftomsättning

Veterinärkliniken kräver mer än dubbelt så mycket luft per kvadratmeter jämfört med den övriga kontorsverksamheten och åtta gånger högre luftflöde än vad lokalen hade innan ombyggnad. Luftflödena är separerade för att tillgodose respektive verksamhets behov och det behövdes ett nytt kraftfullt aggregat för att uppnå rätt volymer.
– I ett operationsrum är det upp emot tre gånger så många människor som på motsvarande kontorsyta, plus djur, berättar Kim.
− Då ska det in syre men också kyla för att möta behovet av mycket jämna temperaturer. Kunden ställer också höga krav på renhet i framför allt operationsrummen. Det har vi löst med höga luftomsättningar och kanalbatterier vilket gör att vi klarar krav på både luftkvalitet och temperatur. I rum med lägre luftomsättningar har vi installerat kylbafflar för att klara temperaturkraven, förklarar
Patrik Andersson, projektledare på Wikström.

Efter att ha undersökt olika möjligheter beslöt Klövern tillsammans med Wikström att placera aggregatet i källaren. Där har två äldre aggregat slopats för att ge plats åt klinikens nya aggregat samt ett aggregat för övriga hyresgäster på framförallt plan 1 och 2. I samband med detta var det viktigt att fatta långsiktiga beslut kring tekniken och även få med aspekter kring den energieffektivisering av fastigheten som planeras under 2022.

I och med hyresgästanpassningen har två nya schakt skapats. Ett schakt i anslutning till operationslokalerna och ett schakt för fastighetens övriga
delar. Nya schaktlägen var en förutsättning för att minska kanaldragning och kanaldimensioner ovan undertaket. Huvudkanaler fram till de nya schakten har förlagts till källarplan där takhöjden inte varit lika kritisk.

Alternativa lösningar för att optimera

För att optimera utrymmet ytterligare har även ventilation, rör och el behövt tänka nytt, och framförallt: smart. Många av ventilationslösningarna har förlagts till taket i veterinärlokalen där de samsas med el- och rörinstallationer. Innan ombyggnad var ventilationen i huvudsak förlagd till fasad med fasadapparater. Tack vare en tät och lyckad dialog mellan el och VVS har alla installationer fått plats, men takhöjden har behövt pressas ner till 2.20 meter i korridorerna med bara 2.70 till bjälklaget. Planeringen har krävt mycket noggranna 3D-ritningar, utförda av Wikströms Filip Jakobsson, och alternativa lösningar; bland annat har kabeldragning för el och styr- och övervakning på flertalet ställen utförts med förläggning i tomrör istället för på elstegar då dessa inte fått plats. I operationssalarna löper dessutom narkosrören i taket vilket försvårat arbetet ytterligare. Klövern är väldigt nöjda med resultatet.
– Alla har verkligen gjort sitt bästa för att lyckas med hyresgästanpassningen, det goda samarbetet mellan alla parter har gjort att projektet har känts tryggt, trots utmaningar på vägen, fortsätter Kim.

Inget utrymme för misstag

Projekteringen började i mars 2021, men produktionen kunde påbörjas först i juni. Inflyttningsdatum har varit satt till första oktober vilket satt höga krav på alla inblandade.
– Vi har behövt vara väldigt noggranna och gjort många besök på plats för inventering och för att snabbt hitta nya lösningar när problem uppstått. Det finns inte utrymme för misstag med så tajta tidsramar, säger Patrik.
– Det har dock fungerat väldigt bra, berättar Kim. Vi vill alltid pressa oss till att skapa så goda utrymmen som möjligt med minsta möjliga miljöpåverkan. Det hade inte varit möjligt utan en så bra samarbetspartner.

​​​​​​​Projektet har fortlöpt som planerat och inflyttning blev som beräknat den första oktober.
2022-05-20
Kim Sjögren, Klövern
Patrik Andersson, Wikström