Ny domstolsbyggnad i Jönköping siktar på guld

Göta hovrätt och kammarrätten i Jönköping får en ny domstolsbyggnad. Planeringen har pågått under flera års tid och byggs av Serneke på beställning av byggherren Castellum. Siktet har sedan start varit inställt på Miljöbyggnad
guld.


Hållbarhet i fokus

Den nya domstolsbyggnaden är cirka 10 000 m2 stor och omfattar tio förhandlingssalar och 180 kontorsplatser. Målet har varit att bygga moderna
välanpassade lokaler med hållbarhet i fokus.
– Castellum sätter hållbarhetsarbetet högt på agendan och har länge arbetat med Miljöbyggnad silver och guld. Det är något som efterfrågas mer och mer av olika kunder och vi är glada att kunna ligga i framkant, berättar Christian Nilsson, projektledare på Castellum.

Elise Fredriksson, entreprenadingenjör på Serneke, berättar mer.
– Det är många aspekter att tänka på med en sådan här byggnad med så högt satta miljömål. Dels är det miljökraven, dels är det flera olika krav på säkerhet och sekretess som ska mötas.
– Att med sådana krav tillgodose inomhusklimatet och samtidigt använda så lite energi som möjligt är en balansgång, säger Joakim Ström, miljöbyggnads-
och energisamordnare på Wikström. Det är utmanande att sikta på guld, men alla har varit medvetna om detta och hela tiden dragit åt samma håll.

Högpresterande och miljövänlig

Fredrik Hultman på Wikström har utfört de simuleringar som krävs för miljöbyggnadscertifiering av domstolsbyggnaden.
– Tack vare att Miljöbyggnad tillåter undantag utifrån vissa kriterier, såsom sekretess och säkerhet, kan man certifiera även speciella byggnader som denna. Vi kommer att uppfylla Miljöbyggnads bedömningskriterier för guld i och med att vissa
specifika utrymmen kan undantas från bedömning i certifieringsprocessen.

För att uppfylla Miljöbyggnad guld ska 80 % av fastighetens energianvändning komma från förnybar energi varav 5 % ska vara lokalt producerad. I dagsläget beräknas fastighetens planerade solcellsanläggning kunna producera uppemot 17% av byggnadens energibehov vilket överträffar kravbilden. Något som sticker ut är också energicentralens värmepumpsanläggning som istället för bergvärme hämtar värme och kyla ur akviferlager.
Under simuleringar har byggnaden presterat som förväntat och preliminärcertifieringen är tänkt att lämnas in till SGBC (Sweden Green Building
Council) under kvartal fyra 2021, något som Christian Nilsson på Castellum ser fram emot.
– Det här kommer att bli en tydlig indikation på hur våra ansträngningar fallit ut, det ska bli spännande att se!

Kompetens hela vägen

Wikström har varit involverade från det inledande framtagandet av förfrågningsunderlaget åt Castellum till detaljprojekteringen av totalentreprenaden i
samarbete med Serneke. Det har varit ett lyckat samarbete där kompetens och tidig involvering gjort positivt avtryck.
– När man arbetar mot Miljöbyggnad guld uppstår flera vägval där vi som beställare har haft god nytta av Wikströms kompetens, berättar Christian. Det är viktigt med rätt ögon på plats.
– Wikström har varit med hela vägen och har därför varit väl inkörda på projektet, säger Elise och får medhåll av Sernekes platschef, Jan-Erik Karlsson:
– Vi har kunnat lita på deras expertis och har alltid fått snabba och direkta svar vilket gjort processen snabb och friktionsfri.
​​​​​​​
Den nya domstolsbyggnaden förväntas stå klar för inflyttning hösten 2022.
2022-01-03

Joakim Ström, miljöbyggnads- och energisamordnare på Wikström.