OVK – ett viktigt verktyg för energiprestanda och inneklimat

God kontroll på ventilationen säkerställer friska hus och nöjda hyresgäster och sedan 1994 är det lagstadgat med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i offentliga lokaler, flerbostadshus och kontor med flera. Grundregeln är att ventilationssystemet ska fungera som det avsågs när det togs i drift. Med tiden kan dock verksamheten i en lokal ha förändrats och ibland glöms det bort att också ventilationen hade behövt följa med i förändringen.


Mervärde för kunden

Nils Persson på Wikström utför ventilationskontroller hos en rad olika företag och verksamheter. Han ser dagligen prov på nyttan av regelbunden OVK. Hans uppgift är att se till att ventilationssystemen fungerar såsom det var tänkt när fastigheten togs i bruk samt att synliggöra brister.
– Regelverket säger inte att jag måste besikta hur systemet fungerar med dagens verksamhet, men för mig är det en självklarhet eftersom de båda parametrarna påverkar varandra.

En fastighet kan ju mycket väl uppfylla byggregelkraven men kanske ändå ha en nedsatt funktion, eller sett till förändrad verksamhet försämrad funktion, förtydligar Nils, som ser det som ett mervärde och en självklarhet att ge kunden all information som är betydelsefull. Funktionen, systemets energiprestanda och hur pass effektivt
systemet fungerar kan ha försämrats över tid vilket medför risk för missnöjda brukare, ökade driftskostnader och driftsproblem som följd.

Objektiv kontroll samt iakttagelser

Ofta fungerar en anläggning ungefär som det var tänk och presterar i det intervall som en tidstypisk anläggning ska göra, men däremot kan verksamheten i en fastighet ha förändrats i karaktär.
– Under en OVK mäter jag luftflödena i de olika lokalerna eller rummen i fastigheten samt ser över hur många personer som vistas i dem, vad de används till och passar på att ställa frågor till dem som befinner sig där om deras upplevda klimat.

Utifrån sina egna iakttagelser samt de kommentarer han får kring rumsklimat får förvaltaren veta mer om systemet; och om funktionen kanske är nedsatt eller om det på grund av verksamheten eventuellt skulle krävas åtgärder för att förbättra
prestandan.

Betydelsefullt verktyg

Wikström har under en rad år genomfört OVK i Kungälvs Kommun i deras kommunala verksamhetslokaler såsom äldreboenden, skolor, förskolor och idrottshallar med flera. Johannes Pelz, Teknisk förvaltare i kommunen, har därmed haft en hel del kontakt med Wikström och bland andra Nils Persson. Kontrollerna är visserligen ett lagkrav menar han, men de är också till gagn för organisationen och ett bra verktyg för att Kungälvs kommun ska ha friska hus och att alla som vistas där ska må bra.
– Med en OVK får vi ett kvitto på hur ventilationen fungerar, men den blir ju också ett kvitto på hur vi sköter oss som förvaltare. För en kommunal verksamhet är det ju i allra högsta grad en viktig aspekt.
​​​​​​​Där spelar besiktningsmannen en viktig roll, och han uppskattar Nils Perssons noggrannhet. Med tidens gång förändras verksamheter, inte minst på skolorna vars elevtal kan bölja lite fram och tillbaka. Vad som tidigare var ett lärarrum kanske numera är ett klassrum vilket ställer helt andra krav på ventilationen.
– Vi ser inte i våra övervakningssystem om flödet har förändrats i ett enskilt klassrum, så länge ventilationen som helhet fungerar som den ska. En skicklig besiktningsman noterar sådana saker. Därmed blir Nils protokoll en viktig heads
up. Jag uppskattar verkligen hans kommentarer om förändrad verksamhet och/eller brukarnas synpunkter om att det är varmt och kvavt, det ger oss möjlighet att åtgärda problemet. 
2021-05-28