Samarbete A och O när kvarteret Regina byter skepnad

I kvarteret Regina byggs nu ett 1970-talshus om till moderna kontorslokaler
med butiksytor, restauranger och plats för event. I stora projekt som detta är beställarstöd, samordning och granskningar av installationer extra viktiga.

När de omkring 31 000 kvadratmetrarna med strategiskt läge vid den kommande Västlänken-stationen i Haga står färdiga, blir de ett nytt flexibelt kontorskvarter vid namn Regina. Programhandlingen påbörjades 2019 och entreprenören upphandlades 2020, så utmed vägen har projektet kommit att påverkas av flera omvälvande omvärldsfaktorer: Pandemi, skenande materialpriser och nu en lågkonjunktur. I långa projekt är det alltid viktigt att hålla ihop och hålla rätt kurs.
– Vi gör detta tillsammans och det var tydligt redan tidigt i projektet, säger Marie
Svensson, projektledare för ombyggnationen hos Protek.
Carl Martin, projektchef hos Alecta Fastigheter, tillägger att ett så pass långvarigt
projekt som pågår under många år, tenderar att förvandlas till en enda stor arbetsplats.
– Det blir nästan som ett eget företag i sig, säger han.
Kommunikation är därför A och O för att undvika misstag som annars kan bli kostsamma, både i tid och pengar.
– När ett projekt är så pass stort och komplext, är det lätt att det kan bli lite svajigt
i kommunikationen. Det är mycket information och det gäller att vara på tårna eftersom inget bygge är det andra likt, säger Conny Wiberg hos Wikström.

Stommen behålls

I byggnaden från 1979 finns en del tekniska utmaningar och dessutom skulle matbutiken i bottenplan fortsätta vara öppen för kunder under projektets genomförande.
– Det blir mycket installation av sådant som luftbehandling, rörsystem, sprinkler,
el och styrfunktioner – men även datakommunikation för till exempel solskydd,
värme och kyla där varje hyresgäst har möjlighet att påverka rumsklimatet i sin lokal. Dessutom anpassas innergårdar och atrium och gamla väggar byggs på och isoleras, berättar Conny Wiberg.

Ett visst mått av flexibilitet krävs i installationerna för att kunna tillgodose framtida
hyresgästers önskemål, men även för att lätt kunna ändra om efter behov.
Renoveringen av fastigheten är omfattande, men stommen behålls.
– Det är en vinning för miljön att slippa producera all den nya betongen. Men då har
man också fasta bjälklagshöjder från 1979. Det har inneburit en detaljprojektering för att få ihop alla installationer utan att tappa för mycket i takhöjd, säger Marie Svensson hos Protek.

Viktigt med olika kompetenser

Wikströms uppdrag med beställarstöd och samordning för installationer löper
på till slutbesiktningen. Med sin breda bakgrund som rörmontör, entreprenör,
VVS-konsult och entreprenadbesiktningsman har Conny Wiberg även fungerat
som en brygga mellan olika människor och kompetenser.
– Beställarstöd är en otroligt viktig roll för oss. Det är värt mycket att få in olika
kompetenser och kunna ha en diskussion. Vi har haft mycket glädje av det, avslutar
Carl Martin på Alecta Fastigheter
2024-03-20
Renoveringen är omfattande men stommen behålls.
Conny Wiberg (Wikström), Marie Svensson (Protek) och Carl Martin (Alecta Fastigheter)