Ett driftår senare: 47% lägre energianvändning för Snickaren

Snickaren är ett bostadsområde i Kinna som sedan 2014 genomgått en stor upprustning i fyra etapper. Wikström har varit med om att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenaden samt agera projektledare för de lokala entreprenörernas konsultgrupp av byggets två sista etapper. Efter sju år står nu Marks Bostad AB inför projektets slutskede, och redan går stora förbättringar att se inom energianvändning och vattenförbrukning.

En positiv förändring

Snickaren byggdes på 1970-talet som en del av miljonprogrammen. Det omfattar trehundrafemton lägenheter i elva byggnader, och är Kinnas största bostadsområde. Renoveringen ämnade rusta upp klimatskalet samt ta ett stort omtag på
området med nya lekplatser, upprustade gårdar och nya tvättstugor.
– Det har varit ett riktigt omfattande projekt som börjar gå i hamn. Vi har haft otroligt tålmodiga hyresgäster och fantastiska entreprenörer, säger Pär Brundin, fastighetschef på Marks Bostad AB.

Stor klimatvinst

Hela Snickaren planeras stå färdigt under 2021, men redan har ett par av gårdarna ett helt driftår bakom sig vilket har genererat mätbara resultat.
I utredningen som föregick renoveringen gjorde Wikström en prognos för sparpotentialen på energianvändningen. Genom att byta klimatskal,
tilläggsisolera vindar och gå från F-ventilation till FTX hoppades man kunna dra ner energianvändningen med cirka 50 %.
– Vi kan nu konstatera att vi i de färdiga husen har fått 47 % lägre värmeanvändning, berättar Alf Andersson, energitekniker på Marks Bostad AB.
Och det är innan vi fått upp solpanelerna.
Detta innebär att de ca 3600 MWh som krävdes 2013 innan renoveringen påbörjats nu pressats ner till ca 1900 MWh, en riktigt bra klimatvinst. Dessutom har vattenförbrukningen minskat med 5 % sedan 2013 tack vare individuell mätning och debitering av tappvattnet till respektive lägenhet.

Under slutet av 2020 installeras snålspolande kranar i kök och badrum, i och med detta förväntas ytterligare 10-15 % sparas in på tappvattenanvändningen.
Tillsammans med denna åtgärd närmar man sig nu ytterligare det totala
besparingsmålet på 50 %.

Glädjen i ett gott resultat

Per-Anders Gustafsson på Wikström har arbetat tillsammans med Pär Brundin i projektet sedan 2014. Han är mycket glad över att förprognosen ser ut att landa så väl.
– Det har varit ett långt projekt med många engagerade entreprenörer som alla jobbat mot att det här ska bli så bra som möjligt. Att vi nu landar så nära våra föresatta mål är jättekul.
– Det känns väldigt bra att få så fina resultat, instämmer Pär. Vi ser också att renoveringen inte bara påverkat miljön utan också klimatet på gårdarna. De som bor här känns gladare efter upprustningen. Renoveringen som helhet känns verkligen som ett vinnande koncept.
 
Text: Katarina Hultin
Foto: Anders Nilsson
2021-01-22
Per-Anders Gustafsson