Stora energivinster när Björkås rustas upp

Det femtio år gamla bostadsområdet Björkås i Ytterby utanför Kungälv rustas upp när fastighetsägaren Förbo satsar på ny och grön energi.

– Detta är en naturlig satsning för området och som en del i den har vi sett över energianvändningen, berättar Pouria Tavakol, projektledare och energiingenjör på Förbo.
​​​​​​​

Omfattande energiprojekt

Det är ett omfattande energiprojekt som har påbörjats i Björkås. Bostadsområdet har sedan tidigare stuckit ut med en ovanligt hög energianvändning, bland annat beroende av att både uppvärmning och varmvattenproduktion sker med direktverkande el.

Under 2019 påbörjades en utredning i samarbete med Wikström för att avgöra hur en konvertering av elvärmen skulle kunna genomföras, där huvudinriktningen var installation av bergvärme. Mats Nyberg på Wikström har varit ansvarig under hela processen, alltsedan utredningen och under den påföljande projekteringen. Det blir också Mats som kommer att projektleda den kommande entreprenaden.
– Vi inleder med att bygga om i apparatrummen där uppvärmningen av varmvatten nu kommer att ske via värmepumpar. När hela installationen är genomförd ska det bli spännande att se resultatet, säger han.

Ny teknik sparar 70 % energi

För att bäst ta itu med energianvändningen har fokus till en början lagts på tappvarmvattnet. Tidigare har uppvärmningen skett med elpannor vilket gett tydliga avtryck i statistiken. Som ett svar på detta har Förbo valt att borra för bergvärme.
– Vi är i nuläget klara med borrningen. Totalt har vi elva hål om 200 meter vardera som ska försörja tre befintliga men ombyggda teknikrum, berättar Mats.
– Från och med 2022 kommer alla elpannor att vara ersatta med bergvärmepumpar. På sikt kommer vi också att installera solceller som kommer att fungera optimalt i kombination med värmepumpar som producerar varmvatten. Dessutom hoppas vi kunna gå in som provbeställare av kravproducerade solceller för att säkerställa
att miljötänket löper längs hela produktionskedjan, förklarar Pouria.

Som ett resultat av de nya installationerna förväntas uppvärmningen av tappvattnet i Björkås konsumera 70 % mindre energi.


Rätt kompetens en trygghet

Wikström har ett långtgående samarbete med Förbo och har sedan tidigare genomfört flertalet bostadsprojekt tillsammans, något som märks tycker Pouria.
– Vi som beställare har väldigt mycket att stå i, med flera pågående projekt. Att vi har rätt kompetens på plats är viktigt och Mats har varit ett stort stöd genom hela processen. Att ha någon som kan våra behov och som dessutom är med hela vägen känns tryggt. Allt det administrativa blir rätt och byggnationen når de mål som Förbo och våra hyresgäster önskar.
2022-02-08
Att rusta upp 50 år gamla fastigheter är ett omfattande arbete, och att ha ett nära samarbete är ovärderligt tycker Pouria Tavakol t.v. Mats Nyberg på Wikström t.h. har bistått med energiutredningen som påbörjades 2019.