Stort tack för att ni svarade på kundenkäten!

I söndags stängde vår kundenkät för den här gången och vi vill passa på att tacka alla som tog sig tid att svara på frågorna. Enkäten är ett viktigt verktyg som hjälper oss att utveckla våra kundrelationer och hitta förbättringsområden i verksamheten.
Som tack lovade vi att betala in en summa per besvarad enkät till UNICEF vilket vi nu har gjort. 

Återigen - stort tack!
2022-06-23