GPTW utser Wikström till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022

Wikström AB tar för tredje gången plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser™.  Företaget rankas i år som nummer 6 på listan över små organisationer med 20-49 anställda. Bakom utmärkelsen står Great Place to Work®, som årligen genomför världens största medarbetarundersökning.

- Det känns fantastiskt att hamna på listan över Sveriges bästa arbetsplatser för tredje året i rad och dessutom med högsta placeringen hittills! Vi sätter väldigt högt värde på klimatet och arbetsmiljön och arbetar ständigt med att förbättra oss. Den här rankingen bekräftar att det arbetet märks i organisationen, säger Jens Karletorp, VD på Wikström.

Resultatet bygger på en grundlig analys av medarbetarnas konfidentiella svar i världens största medarbetarundersökning, Trust Index™, och Great Place to Works bedömning av organisationens processer och kultur för att skapar en miljö som attraherar och behåller talanger.
 
- Efter en noggrann granskning av Wikströms resultat i vår medarbetarundersökning och deras initiativ för att skapa en riktigt bra arbetsplatskultur för alla sina medarbetare kan vi utse Wikström AB till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2022. Wikström AB är en förebild när det kommer till sättet att arbeta med tillit, stolthet och gemenskap på och vi hoppas att fler ska bli inspirerade att ta efter, säger Maria Grudén, vd Great Place to Work®.
 
Great Place to Work® offentliggjorde rankingen över Sveriges Bästa Arbetsplatser klockan 14 den 31 mars 2022. Hela listan går att ta del av här.
 
Wikström har genomgående mycket höga resultat, men ett som man gärna vill lyfta fram lite extra är att hela 100 procent av medarbetarna har svarat positivt på påståendet ”Jag är stolt över hur vi bidrar i samhället”.
- Hållbar samhällsutveckling är ett av företagets ledord, så när samtliga medarbetare svarar att de är stolta över hur vi bidrar, vet vi med säkerhet att vi är på rätt väg. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla mina kollegor på Wikström - utan er hade vi inte varit där vi är idag avslutar Jens.

Om Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022
Sveriges Bästa Arbetsplatser™ bygger på en grundlig genomgång av företagskulturen där organisationen bedöms utifrån två perspektiv; medarbetarnas upplevelse av arbetsplatskulturen och organisationens insatser för att skapa en riktigt bra arbetsplats. Great Place to Work® använder två metoder i utvärderingen av Sveriges Bästa Arbetsplatser™. Graden av tillit, stolthet och gemenskap mäts i medarbetarundersökningen Trust Index™, som består av 60 påståenden som medarbetarna får ta ställning till. I en Culture Audit™ ställs öppna frågor till beslutsfattarna som får redovisa för vilken HR- och ledarskapspraxis och hur den skapar en miljö som attraherar och behåller talanger.   

Om Great Place to Work®
Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Vi har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför vi medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder. 
I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.
Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser™ som baseras på organisationens resultat i våra undersökningar.  

För mer info om Great Place to Work, kontakta
Maria Grudén, vd, maria.gruden@greatplacetowork.com
Emma N Stara, marknadsansvarig, emma.n.stara@greatplacetowork.com
2022-04-01