Tätt samarbete när nya hotellet växer fram

Det före detta varvsområdet Lindholmen på Hisingen i Göteborg fortsätter sin förvandling och antalet nya byggnader växer ständigt. Det nyligen färdigställda Uni3 Campus med kontorslokaler, eventhall, restauranger och caféer får nu sällskap av en elva våningar hög byggnad som bland annat inrymmer ett hotell.

Uni3 Campus med fokus på teknologi och innovation samt den nya byggnaden ägs av Geely och är ännu ett steg för att befästa Lindholmen som Göteborgs svar på Silicon Valley. Här ligger sedan tidigare Chalmers tekniska högskola och Lindholmen Science Park.

Central placering

Den nya byggnaden ligger på Uni3s campus, centralt belägen med goda kommunikationer och med utsikt mot nya Hisingsbron och centrala Göteborg.
Fasaden byggs i färgat glas och kommer att spegla rörelserna på himlen och i sin omgivning. Taket kommer att krönas av en bar med utsikt över staden och hamninloppet.
– Vi har därför för första gången i vår historia projekterat ölledningar från källaren till olika tappställen. Det var en ovanlig och därför lite rolig detalj, berättar Svante Nilsson, projektledare på Wikström.

Stor fördel med samma aktör

Byggnationen utförs av BRA Bygg i samarbete med Bravida, som i sin tur anlitat Wikström som projektör av rör och luft.
– Att ha båda disciplinerna från en aktör har varit en stor fördel under hela processen, påpekar Thomas Andersson, Bravida. Mötestider, administration
och frågeställningar har blivit både enklare och snabbare. Dessutom är Robert Tallqvist som har ritat, konstruerat och projekterat rör samt Alkiviadis Kourtesis som har konstruerat och projekterat ventilationen mycket skickliga inom sina områden.
Samarbetet är mycket kreativt och bygger på ömsesidigt förtroende, tycker fr. vänster Svante Nilsson Wikström, Kenneth Nyberg och Thomas Andersson Bravida samt Alkiviadis Kourtesis Wikström.
Under projektets gång ändrades förutsättningarna avseende hotelloperatör vilket resulterade i ett omtag.
– Totalt sett blev det över ett års projektering, men den processen skötte BRA Bygg väldigt bra, säger Svante och får medhåll av de andra.
– Alla deltog med positivitet och stort engagemang, säger Thomas, och det har underlättat för oss att ha Wikström som partner. De har stor kännedom och har gett oss många goda råd om placering, material och produkter.
– Min erfarenhet är att Wikström är precis lagom stort, säger Kenneth Nyberg, Bravida. Vi känner varandra väl, det är ett tryggt samarbete där de går in och tar fullt ansvar. Alkiviadis och Robert har dessutom svart bälte i återkoppling, skrattar han.
– Jag uppskattar den nära kontakten, säger Alkiviadis. Jag ställer många frågor om exempelvis schakten och vilka don som ska användas. För mig är det viktigt att kunna förutse och lösa problemen i god tid. Ett enda fel kan utlösa kostsamma kedjereaktioner. Det har varit väldigt förmånligt att ha ett så nära samarbete med Kenneth och Thomas.

Mycket positivt samarbete

Just det tajta och engagerade samarbetet mellan Bravida och Wikström är något som både Thomas och Kenneth återkommer till under samtalets gång och vill framhålla. Att ha en partner som står på tå med snabb återkoppling och korta ledtider ger en säker och trygg produktion. En kommentar som uppskattas av Svante.
– Det är ju den leverantören vi vill vara, lättillgänglig och kompetent, och hela processen har flutit väldigt bra mellan oss alla. Samtliga aktörer har varit med på alla digitala möten, varit lösningsorienterade och väldigt positiva, fortsätter Svante. Vi har haft högt i tak och det har varit väldigt roligtatt jobba tillsammans.

Smart styrning

Energifrågan har varit en central del i byggnationen. När det gäller ventilation och värme har alla ytor variabla flöden och ett styrsystem som via givare kan detaljstyra enskilda rum.
– Luft och värme aktiveras först när en gäst bokar rummet och slås på en timme innan ankomst, förklarar Thomas. På så sätt är rummet lagom varmt och behagligt när gästen anländer. Teknologin är dyr men kommer att spara mycket energi. När byggnaden står färdigt hösten 2022 kommer den, utöver ett vanligt hotell som drivs av Choice Hotels på våning tre till åtta, att innehålla konferensytor, wellnessavdelning, en våning med större rum för långtidsgäster samt två restauranger och två barer.
2022-01-19
Schaktet är svindlande högt att
​​​​​​​arbeta i.