Wendelstrand - här formas framtidens bostäder

I Mölnlycke börjar den helt nya stadsdelen Wendelstrand långsamt ta form. Det är stadsutvecklaren Next Step Group som tillsammans med BRA bygg påbörjat en stor omvandling av gammal industrimark. Här kommer kontor, bostäder, ett äldreboende och en förskola att uppföras i ett projekt där miljö, gemenskap och innovation är ledorden.


Något alldeles extra

Området där Wendelstrand planeras är beläget i ett gammalt stenbrott, alldeles i anknytning till Landvettersjön. Tanken var från början att stenbrottet skulle bli ny industrimark men snabbt upptäckte man potentialen för ett nytt spännande
bostadsområde. Eva Blomberg, projektchef på Next Step berättar:
– Vi såg att det här kan bli en väldigt intressant och spännande bomiljö. Läget vid vattnet tillsammans med områdets topografi öppnar upp för något alldeles extra.

Wendelstrand byggs med detta i åtanke och målet är att det ska bli ett bostadsområde som sticker ut när det gäller hållbarhet och nytänkande. Av den anledningen vill projektgruppen där bland annat Wikström sitter med, undvika dagens ordinära lösningar och istället arbeta med geoenergi, solcellsenergi och återladdning. Olika idéer och förslag kommer att utvärderas och utvecklas för att hitta de mest klimatsmarta lösningarna för området.

Även i fråga om arkitekturen ska Wendelstrand utmärka sig och vara spännande. Som en del i detta har Next Step och BRA valt att samarbeta med den norska arkitektbyrån Snøhetta, en byrå som redan genererat flera intressanta byggnadslösningar med unikt utseende.

Kraften i trä

Tidigt i projektet bestämdes det att trä skulle bli det primära byggmaterialet.
– Stenbrottet är ett sår i naturen vid sjön. Vi funderade på hur vi skulle kunna läka detta sår och skapa något vackert ur det som finns där nu. Svaret blev att återinföra trä till platsen, förklarar Eva.
Det naturliga materialet smälter väl in med omkringliggande grönska. Tillsammans med den varierade arkitekturen från Snøhetta uppstår en nyfiken och naturnära atmosfär.
– Vi vill att trä återigen ska bli det självklara byggmaterialet. Det är miljövänligt, vackert och enligt studier bra för vårt mänskliga välmående. Därför arbetar vi nu med att innovera trä som byggmaterial så att det ska bli kostnadseffektivt och
ännu enklare att arbeta med.
​​​​​​​
För att uppnå detta har de bland annat påbörjat ett samarbete med Chalmers Universitet.

The House

Hjärtat i Wendelstrand är The House, ett Next Stepkoncept framtaget för att föra människor samman. Byggnaden ligger centralt och från det höga sedumtaket
har man utsikt över hela området och sjön.
– The House kommer att ha gemenskapsytor, restaurang och co-workingutrymmen. Det ska bli ett naturligt ställe att gå till på kvällen, eller en arbetsplats närmare hemmet, berättar Eva.

Just arbetsytor är något som Next Step fokuserat extra på. Det kommer att bli småkontor och samtalsrum där företag kan hyra in sig och få garanterat
trygga och funktionella satellitkontor till sina anställda.
–Att arbeta hemifrån har helt plötsligt visat sig vara gångbart och fördelen med att inte alltid behöva åka till kontoret tror vi kommer att ändra på hur och var vi arbetar.

The House utgör den första etappen av Wendelstrand och byggs i linje med de systemval som planeras för hela området. Byggnaden kommer att få både kyla och värme från berget och Wikström har haft ett nära samarbetat med Snøhetta under arbetet med förstudie och systemhandling för att ta fram optimala lösningar.

För människan

Wendelstrand kommer att bli ett öppet område som sätter människor först. Därför är det bilfritt, med parkering i utkanten av området, så att barn kan röra sig fritt, ljudnivån är låg och luften ren. Gemensamma hubbar med exempelvis gräsklippare
och cyklar kommer att finnas tillgängliga för alla boende. Genom att samäga sparas miljön och grannar kan interagera med varandra.
– Det här känns som ett väldigt spännande och speciellt projekt, berättar Samuel Freiholtz från Wikström. Det är nydanande och sätter även vår kreativitet på prov. Vi kan inte förlita oss på traditionella lösningar utan kommer att behöva pressa oss och tänka nytt.
– Det kommer att bli en rolig och utmanande resa instämmer Eva, och framförallt en fantastisk plats där man vill bo.

Tidigast 2026 väntas området stå färdigt.
 
Text: Katarina Hultin
Foto: Almeräng Fotografi
Visionsbild av "Lakehouse": Snøhetta


2021-02-02
Eva Blomberg och Samuel Freiholtz framför modellen över hur Wendelstrand kan komma att se ut i framtiden.
Eva och Samuel uppskattar samarbetet i det kreativa och nytänkande projektet.