Wikström klättrar på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser!

Det är nittonde året i rad som Great Place to Work har utvärderat och listat de organisationer som har bäst arbetsplatskultur i landet, och Wikström AB har i år kammat hem en sjundeplats.


Bedömningen utgörs av två delar, där den del som väger tyngst i bedömningen är medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats. Det mäter man genom en medarbetarundersökning som fastställer vilken grad av trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap som råder på arbetsplatsen. Den andra delen utgörs av en inventering av företagskulturen där man beskriver hur företaget arbetar för att skapa en långsiktigt framgångsrik och sund arbetsplatskultur för alla medarbetare.

Wikström har genomfört dessa undersökningar i samarbete med Great Place to Work sedan 2018 och redan 2020 resulterade det i att man tog en plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser (små organisationer 20-49 anställda). Då hamnade man på en 20:e plats, men i år har företaget alltså gjort ett rejält kliv uppåt på listan till en 7:e placering.

Nina Lundberg, ekonomichef på Wikström, har varit engagerad i arbetet sedan starten och är såklart extra glad över placeringen.
- Vi är oerhört stolta över vår placering på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser! Som konsultföretag är vi ödmjuka inför att medarbetarna är vår värdefullaste tillgång och att det är en absolut nödvändighet att vårda den. Tack vare vårt fokus på arbetsplatskulturen har vi i ledningen fått många värdefulla insikter som hjälper oss att hela tiden utveckla företaget med medarbetarna i centrum. Att rankas som en av landets bästa arbetsgivare blir ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Great Place To Work undersöker varje år 11,5 miljoner medarbetare från över 10.000 organisationer i 90 länder. De totalt 55 organisationer som i år får kalla sig Sveriges Bästa Arbetsplatser är fördelade över tre listor; stora organisationer med över 250 anställda, medelstora organisationer med 50-250 anställda och små organisationer med 20-49 anställda.
 PRESSMEDDELANDE  2021-03-25