Wikström satsar på cellkontor - våra medarbetare skall vilja vara på kontoret

Wikström AB har haft sitt Göteborgs-kontor på Södra Gubberogatan i två decennier men inom kort påbörjas en ny epok när flyttlasset går till det nya kontoret på Drakegatan 7a. Att kontoret funnits länge på samma ställe märks tydligt när flyttstöket och utrensningen påbörjats och kärl efter kärl med återvinning lämnar byggnaden.


Att företaget går mot strömmen och erbjuder samtliga medarbetare eget rum på det nya kontoret får nog en och annan att höja på ögonbrynen. Jens Karletorp, VD, berättar om tankarna bakom det valet.
- När det stod klart att vi vuxit ur nuvarande lokaler genomförde vi en enkät där alla anställda fick tycka till om hur de ville ha det på sin arbetsplats. Precis som vi trodde var det många som satte högt värde på att få ha ett eget kontorsrum. Vi fick även flera bra förslag på olika trivselhöjare vilka vi också tagit med oss när vi utformat det nya kontoret.

Många företag satsar numera på aktivitetsbaserade kontor där man fokuserar på att maximera användningen av kontorsytorna vilket i vissa fall slår tillbaka på så sätt att de anställda hellre arbetar hemifrån för att få en lugnare arbetsmiljö. Vi vill att våra medarbetare skall välja kontoret i första hand och utöver eget rum har vi skapat trevliga sociala ytor som inbjuder till samvaro även utanför projekten. Att bygga laget och det vi internt kallar Wi-känslan är något som är extra viktigt för ett företag i vår storlek. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs så vi ser valet av kontor som en del i satsningen att locka och bibehålla kompetens för att kunna erbjuda våra kunder såväl kvalitet som kontinuitet.
​​​​​​​
I slutet av januari rullar den första flyttbilen mot nya adressen men officiellt är företaget inflyttat på Drakegatan från och med 6:e februari.
2022-12-16