Workshop med tema hållbarhet

Majoriteten av Wikströms tjänster har tydlig koppling till hållbarhet där vi hjälper våra kunder att på olika sätt spara energi och skapa ett bra inneklimat. För att bli ännu vassare arrangerades igår en gemensam workshop med tema hållbarhet i Dome of Visions på Lindholmen. Engagemanget var på top och vi fick fram massor av bra idéer att arbeta vidare med.
​​​​​​​
Stort tack till alla fantastiska medarbetare för en inspirerande kväll! Det är ni som för Wikström framåt!
2020-02-07