Besiktning - samlad VVS-kompetens under ett tak

Besiktningar är normalt bygg- och installationsprocessens sista delmoment, men kanske det allra viktigaste. Genom vår breda erfarenhet och vårt tekniska kunnande utgör besiktningar en betydande del av verksamheten. Vi säkerställer att beställaren fått den anläggning som beställts.

Entreprenadbesiktning
Vi besiktigar alla VVS-tekniska system såsom: värme, kyla, ventilation, tapp- och spillvatten och styr/regler.

Entreprenadkontrollant
Kontroll av samtliga inom VVS förekommande entreprenader. Medverkan vid projektering, granskning av bygghandlingar, aktiv kontroll under entreprenadskedet och deltagande vid samordnad provning och besiktningar.
 
Samordnad provning
Vi leder samordnad provning och håller då i de provningar som krävs för att anläggningen skall fungera. Vi utformar även protokoll för samordnad provning och utför provning av styr- och regler­funktioner, luftflöden, vätskeflöden, ljud, CO2, fukt, temperatur m m.
 
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)
Vi utför funktionskontroll av ventilationsanläggningar enligt gällande lagstiftning. Statusen på ventilationsanläggningen prövas genom okulärbesiktning, luftmängds- och temperaturmätning, kontroll av styrutrustning samt brukarintervjuer. Protokoll och intyg upprättas och skickas till beställare och byggnadsnämnd.

För mer information om
​​​​​​​besiktning kontakta:

För mer information om
​​​​​​​OVK kontakta: