Inneklimat  - helhetssyn ger välbefinnande

Inneklimat är ett allmänt begrepp som används för en sammanvägning av olika faktorer i omgivningen som påverkar våra sinnen: termiska – hygieniska – ljud- och ljusmässiga. Hur man upplever sin arbetsmiljö är en komplex blandning av yttre faktorer och personliga preferenser. Vi har lång erfarenhet av inneklimatanalyser, där vi kan ta fram mätbara data och föreslå åtgärder för förbättring.

Helhetssyn viktigt för bra inneklimat

Hur inneklimatet upplevs är viktigt för vårt välbefinnande och för vad vi orkar prestera. Ventilationen och luftomsättningen är viktiga komponenter för en bra arbetsmiljö där luften vi andas ska vara ren och syrerik, rätt tempererad, lagom fuktig och utan drag. Dessvärre är det inte ovanligt att man när man försöker korrigera det termiska klimatet istället drabbas av ljudproblem med buller från exempelvis fläktar och kylmaskiner. Det är därför viktigt att man har helhetssyn innan man påbörjar sina åtgärder.

Wikström erbjuder en rad olika inneklimatanalyser där vi besiktigar och genomför olika typer av mätningar inom ramen för Boverkets, Arbetsmiljöverkets, Socialstyrelsen /Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer, samt enligt gällande standard för bedömning av termisk komfort. Något som också är centralt vid verifiering av inneklimat i samband med certifiering enligt Miljöbyggnad silver respektive guld.

Via inventering och urval av lämpliga mätningar i lokaler gör vi skräddarsydda inneklimatanalyser till våra kunder för kloka beslut baserade på fakta.

Aktuell momentana och/eller loggade mätningar vid
inneklimatanalyser är bl a:

Lufttemperaturer över golv
Vertikal temperaturgradient
Riktade operativa temperaturer
Strålningstemperaturer
Yttemperaturer
Luftflöden
Drag
Koldioxid
Fukt
Luftomsättning
Ventilationsindex
Partiklar
Sporer
Radon
Ljud
Ljus

För mer information om inneklimat kontakta:

(om du föredrar att maila
skriver vi våra mailadresser fornamn.efternamn@wikstromab.se)

Anders Malmberg 

031-707 23 16