Installationsledning - för en samordnad process

Installationsledning handlar om att ha kontroll på när var och hur saker skall utföras. Vi har kunskap, erfarenhet och verktyg för att driva projekt med både många personer och system inblandade.

Från början till slut
Målet är att inom definierade tids- och kostnadsramar säkerställa att uppdraget slutförs och uppfyller ställda krav. Installationsledaren ansvarar för att detta mål nås och sköter projektet från början till slut. Vår roll utformas i enlighet med beställarens önskemål för att passa varje specifikt projekt.
​​​​​​​
Vi leder små som stora installationsentreprenader och hjälper till med att hantera ekonomi, planering och nödvändig kommunikation mellan beställare, brukare, entreprenör och myndigheter.

För mer information om installationsledning kontakta:

(om du föredrar att maila
skriver vi våra mailadresser fornamn.efternamn@wikstromab.se)

Samuel Freiholtz
031-707 23 43