Miljöcertifiering - för ett hållbart samhällsbyggande

I hela samhället ser vi en ökad medvetenhet kring miljö och hållbarhet och såväl fastighetsägare som slutkonsument ställer allt högre krav på långsiktigt byggande med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Objektiv bedömning
Miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Genom den får våra kunder ett kvitto på att deras byggnader håller hög kvalité både gällande inomhusmiljö och yttre miljöpåverkan, såväl vid nybyggnation som i befintliga fastigheter. Miljöcertifieringen bidrar till att fastigheten blir mer attraktiv och får ett ökat värde på marknaden.
​​​​​​​
​​​​​​​Våra miljösamordnare certifierar både större och mindre byggnader såsom bostäder, kontor, skolor m.m.

Som medlem i Sweden Green Building Council är vi ständigt uppdaterade med information gällande de olika systemen. Vi utför och stöttar fastighetsägare vid certifiering av byggnader enligt Miljöbyggnad, EU Green Building, BREEAM och LEED certifieringar.

För mer information om miljöcertifiering kontakta:

(om du föredrar att maila
skriver vi våra mailadresser fornamn.efternamn@wikstromab.se)

Joakim Ström

​​​​​​​031-707 23 11 ​​​​​​​​​​​​​