Projektering VVS – innovativa lösningar

Projektering är Wikströms största verksamhetsområde. Vår bas av uppdrag inom kontor, bostäder, affärer, idrottsanläggningar, skolor och industrier har gett oss bred kompetens inom installationsteknikens olika områden; ventilation, värme, kyla, vatten och avlopp. Vi har även lång erfarenhet av styr- och övervakning samt fjärrvärmeprojektering från produktion till distribution. 

Helhetssyn

Driftsäkerhet och framtida drift- och underhållskostnader för en fastighet eller anläggning avgörs till stor del redan i projekteringsskedet. Att vi besitter kompetens även inom teknikområdena styr- och övervakning samt energi och miljö ger oss möjlighet till helhetssyn och systemtänkande i projekteringen. På så vis kan vi se till att alla system fungerar optimalt och energieffektivt för att skapa ett gott inneklimat och väl fungerande tapp- och spillvattenssystem.

Unika lösningar

Vår verksamhet präglas av insikten att varje fastighet och verksamhet är unik. Lika unik som människorna som vistas där. En av våra styrkor är att vi genom företagets breda verksamhet lever nära våra kunders vardag och tar del av deras praktiska drifterfarenheter.
En aktiv dialog med fastighetsägare, brukare och förvaltare är därför en hörnsten i vår projekteringsmetodik. Tillsammans med dessa, övriga projektörer och vår kompetens kan vi skapa kund­anpassade installationer med en god total­ekonomi.
Viktigt är också att installationerna utformas så att de medverkar till att uppnå fastighetsägarens och arkitektens mål på estetik och design.

För mer information om projektering kontakta:

(om du föredrar att maila
skriver vi våra mailadresser fornamn.efternamn@wikstromab.se)

Samuel Freiholtz

031-707 23 43 

Magnus Nordh

031-707 23 03 

Annette Jonsson

031-707 23 06

Svante Nilsson 

0320-160 84