Utbildning - nyckeln till framgångsrika projekt

Kunnig och engagerad personal är en grundförutsättning för
​​​​​​​konkurrenskraftiga företag.


Vi erbjuder ett flertal företagsanpassade utbildningar som kan anpassas till en specifik målgrupp eller breddas för att passa flera. Vi brinner för att utbilda såväl framtidens ingenjörer, som de som är aktiva inom installationsområdet idag.

Vi besitter både pedagogisk och teknisk kunskap och samarbetar med kommuner, fastighetsbolag samt flera utbildningsföretag. Vi arbetar sedan ca tio år tillbaka som föreläsare, kursansvarig och huvudlärare inom olika YH-utbildningar för fastighetsingenjörer, VVS-ingenjörer och energiingenjörer. Vi medverkar även som föreläsare på utbildning för diplomerade fastighetsförvaltare, driftoptimeringsutbildningar.

Företagsanpassade kurser:
Energieffektivisering för förvaltare/driftspersonal
Energi- och miljöutbildning för bovärdar
Energi- och miljöutbildning för ledningsgrupp
Grundläggande energilära för all personal
Driftoptimering för fastighetsingenjör och energitekniker​​​​​​​

Exempel på YH-kurser:
Byggnads- och projekteringsteknik
Inneklimat
Värme och kyla
Förvaltningsteknik
Kontroll/provning
Distributionsteknik
Verksamhetsstyrning
Energieffektivisering

För mer information om
​​​​​​​utbildning kontakta:

(om du föredrar att maila
skriver vi våra mailadresser fornamn.efternamn@wikstromab.se)

Henrik Quicklund
0320-160 83