Kvarteret Johanna

Kvarteret Johanna ligger i hjärtat av Göteborg och utgjordes ursprungligen av fyra befintliga fastigheter samt den så kallade ”Johanna-tomten” som stått tom efter en brand för nästan tjugo år sedan.

När om- och nybyggnationen är klar kommer kvarteret att inrymma ca 44 000 kvadratmeter varav ungefär hälften utgörs av helt nybyggda ytor. Genom att på detta sätt förtäta stadskärnan skapar man en levande stadsmiljö med flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler.

Utseendemässigt skall man få känslan av flera hus, men på insidan ska hela kvarteret öppnas upp och integreras på olika sätt. Det är fullt fokus på energi, miljö och klimat och projektets samtliga kontorsytor ska uppfylla den internationella certifieringen BREEAM-SE. Befintliga ytor från olika sekel och med helt olika tekniska förutsättningar skall samordnas med nybyggda moderna ytor, vilket kräver mycket problemlösning när man ska installera helt nya VVS-lösningar. För att lösa alla de komplicerade installationer som kvarteret kräver, och samtidigt kunna nyttja takvåningarna, har man valt att utnyttja källarplanen för placering av alla teknikrum med bland annat fyra stora platsbyggda luftbehandlingsaggregat samt undercentral för värme och kyla. Metodvalen bygger på långsiktighet och kvalitet med lösningar som håller under lång tid framöver för att uppfylla förändrade krav i framtiden.
År: 2020-pågående
Uppdragsgivare: Hufvudstaden
Plats: Göteborg
Yta: 44 000 m2
Wikströms uppdrag:
  • ​​​​​​​Projektering VVS