Boda Isbana

Under 2017 fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås i uppdrag att skapa en vision för Hässleholmen; ett av två områden i kommunen med utanförskapsproblematik. För att kartlägga behov och önskemål genomfördes enkätundersökningar och intervjuer med över tusen personer, framför allt barn.

Första beslutet inom ramen för denna fleråriga vision och plan blev att man bland annat skulle bygga en isbana. Denna skulle anpassas för allmänhetens åkning, men också uppfylla internationella krav för en bandybana.

För att kunna utnyttja ytan året runt beslöt man sig för att bygga en kombinerad isbana och konstgräsplan. Att kombinera is och gräs medför svårigheter, bla eftersom banrören med kyla isoleras från isen av konstgräset, men genom att anpassa utformningen kunde man få ett mycket bra resultat.
​​​​​​​
Kylanläggningen består av två skruvkompressorer som arbetar med ammoniak som köldmedium, samt plattväxlare både på förångar- och kondensorsidan. Köldbäraren är en ammoniak/vattenblandning. Tillsammans ger detta en mycket bra energieffektivitet och en minimal miljöpåverkan.
År: 2018-2019
Uppdragsgivare: Borås Stad
Plats: Borås
Wikströms uppdrag:
  • Förfrågningsunderlag rör
    ​​​​​​​och kyla
  • Beställarstöd kyla och VVS
  • Slutbesiktning kyla och VVS