Entré Kallebäck

Entré Kallebäck består av 13 000 m2 kontors- och konferensytor fördelat på 8 våningsplan. Bottenplan inrymmer ett gym, några butiker samt en gymnastiksal som på sikt ska kunna användas av en skola i området. Fastigheten kommer att ha 1200 arbetsplatser. 

Fastigheten ligger precis intill såväl den tungt trafikerade E6:an som järnvägen och är därför omgärdad av en mängd säkerhetsföreskrifter som gäller bebyggelse i sådana miljöer. Byggnaden är 235 meter lång med 500 mm tjocka ytterväggar prefabricerade i betong och stål, med 420 mm tjocka bjälklag. Stommen är dessutom säkrad åtta meter ner i marken.

I direkt anslutning bakom den stora huskroppen utvecklar Wallenstam ett bostadsområde med 1 800 nya bostäder och Entré Kallebäck är utformad som en skyddande barriär mot trafiken och ljudet från densamma.

Byggnadens storlek och tyngd medför att den blir mycket trög ur inneklimatsynpunkt. Då förändringar sker långsamt kan energibehov och inneklimat påverkas positivt varför värme- och kylinstallationerna har kunnat dimensioneras ner. 

Wallenstam har valt att arbeta med en för dem traditionell lösning med värmepumpar som försörjs med el och som täcks upp via deras vindkraftspark. Fastighetens energibehov ska vara minst 25 % lägre än gällande BBR och skall kunna certifieras enligt Green Building. På grund av trögheten i byggnaden har prognosstyrning lyfts fram som en potentiell lösning och i dagsläget arbetar Wikström med att ta fram konstruktionen på den centraliserade kyl-/värmepumpcentralen.

Fasadmaterialet är högglansigt och för tankarna bort från betong och snarare till putsat glas vilket tillför elegans och modernitet. Fasaden som vetter ut mot E6 har fått sina fönster inlagda på ett sätt som gör dem visuellt framträdande vilket ökar känslan av lätthet och luft i huskroppen, och det nordöstra hörnet kommer att byggas helt i glas. Stora grönområden ligger dessutom i direkt anslutning till glädje både för framtida boende och för hyresgästerna i fastigheten.  
År: 2019-pågående
Uppdragsgivare: Wallenstam AB och BRA Bygg
Plats: Göteborg
Yta: 13 000 m2
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Wikströms uppdrag:
  • ​​​​​​​Projektering VVS